چهارده روز به صورت خلاصه (2)

سلام نمیدونم چرا قسمت زدن رمز وبلاگم برای خودم باز نمیشه !‌ پس شماها چطوری کامنت گذاشتید و خوندید من موندم !!! 

خوب تا اونجا گفتم که راه افتادیم به سوی ولایت مادری و پدری 

صبح بیدار شدیم و جمع کردیم و راه افتادیم و باز هم جاده شلوغ بود و شاهتوت هم تند رانندگی میکرد و من سکته کردم تا رسیدیم و یکی دو بارم نق زدم و شاهتوت هم داد زد و منم ام پی فورم رو دراوردم و هندز فیری گذاشتم توی گوشم و آهنگای خودم رو گوش دادم . یکمم با شاهتوت شوخی کردیم و مثلا اون آهنگ پخش ماشین رو بلند میخوند منم آهنگ ام پی فورم رو بلند میخوندم و میرقصیدم و خلاصه شوخی کردیم . نزدیک های ده مون هم وایسادیم و من نشستم پشت فرمون و تا اونجا رانندگی کردم و لذت بردم از رانندگیم ! 

رسیدیم و با مامانم کلی حرف زدیم و قیمه خوشمزه مامان پز خوردیم و بسی لذت بردیم . عصری هم با مامان بزرگ و دو تا از زنداییام و مامان یکیشون و مامانم و شاهتوت رفتیم سفره خونه ای که به تازگی اونجا زدن و چایی و آش رشته و قلیون زدیم بر بدن ( البته فقط من و شاهتوت قلیون زدیم )‌بعدم رفتیم خونه و شام و لالا . 

از همون جا هی شاهتوت شروع کرد به نق زدن که من خسته شدم و بریم بریم !!!‌

همه ش هم پای لپتاپ بود و فوتبال بازی میکرد .شب یه عید دیدنی رفتیم و برگشتیم شام خوردیم و  شب کنار کرسی خوابیدیم و جدا از هم . هر چی هم من اصرار کردم بیا پیش هم بخوابیم شاهتوت قبول نکرد و گفت من کرسی دوست دارم !!‌ از بس بیشوره !‌

 

فرداش یه سری عید دیدنی رفتیم باز . شبم اومدیم خونه و جاتون خالی کباب چنجه خوردیم . 

دختر داییم به مامان بزرگم گفته بود عیدی میخواد که مامان بزرگم گفته بود به اونایی که ازدواج کردن عیدی نمیدم . اینو مامانم به من گفت . منم به شوخی به مامان بزرگم گفتم منم عیدی میخوام مامان بزرگ . مامان بزرگمم گفت فلانی هم گفت عیدی بده من ندادم . به 500 تا تک تومنی هم راضی شد بهش عیدی ندادم به تو هم نمیدم ( اینو جلوی زنداییام میگفت ) من خدایی به شوخی میگفتم . منم گفتم من ازت عیدی میگیرم . شده میام یه تیکه از خونه ت به زور میبرم . گفت اگر چیز قابل داری پیدا کردی ببر.  خلاصه شوخی میکردیم . وقتی رفتیم خونه ش عید دیدنی بهش کوکی هایی که سوغاتی آورده بودم دادم و موقع رفتن یهو 5 هزارتومن بهم داد و گفت عیدیت . گفتم نه مامان بزرگ نمیخوام و برای شوخی گفتم عیدی میخوام . بعد شاهتوت گفت عیدیه مامان بزرگت رو بده . منم 15 تومن عیدی دادم به مامان بزرگم . یعنی نزدیک بود منو بزنه . میگفت نمیگیرم و یعنی چی و بگیر و به زور میزاشت تو کیفم . هی مامانم گفت بگیر مامان برای تبرک میده به مامان بزرگای خودشم داده اما مگه قبول میکرد مامان بزرگم . دیگه با قسم و آیه گفت 5 تومنش رو برمیدارم . دیگه خلاصه به زور بهش دادم و حالا میخواست بره دوباره برای من پول عیدی بیاره . واقعا چقدر فرهنگا با هم فرق میکنند . ما چند سالیه که اون طرف عیدی میدیم و درسته یه تارف کوچیک میکنند اما قبول میکنند اما مامان بزرگم به زور قبول کرد . دیگه فکر کنم فرداش جمع کردیم و اومدیم . یکم کمک مامان کردم و با اینکه هم من هم مامان راضی نبودیم اما دیگه شاهتوت خسته شده بود و برگشتیم ! اول رفتیم سر مزار پدر بزرگا و مادر بزرگم و خدافزی کردیم و اومدیم . عجیب دلم برای پدر بزرگ مادریم که دو سه سالیه فوت کرده تنگ شده بود . عجیییییب . خدا همه اموات رو بیامرزه . آمین . 

دیگه اومدیم تهران و من ناراحت بودم چون من هفت روز شمال موندم و شاهتوت دو روز هم دووم نیاورد ! شامم کباب گرفتیم که خیلی خوشمزه بود از یه جا که یه خانوم خودش میپخت غذاهاش رو . تهیه غذا بود . 

دیگه اتفاقای خاص نیفتاد به جز اینکه قبل از سیزده جمع کردیم و رفتیم خونه مادرشوهر (‌قرار بود امسال با مامانم اینا باشم اما مامانم نبود و عموم تو باغش توی کردان دعوت کرده بود که چون مامانم نبود دلم نیومد برم . ازونطرفم خواهرشوهرم و مادرشوهرم تنها بودن رفتیم اونجا ) شام جوجه خوردیم ( دیگه حالمون از کباب به هم میخورد )‌ شاهتوت حالش بد بود و میخواستم ببرمش دکتر که مامانش گفت زنگ بزن به شوهر عمه بیاد ببرتت دکتر . که من گفتم خودم میبرمش اما شاهتوت از خدا خواسته زنگید به شوهر عمه ش و اون اومد و بردش ! سرم زده بود و گفته بود روده هات عفونت کرده !!! تعجب بدون آزمایشو هیچی . 

شبش ساعت یک خوابیدیم و فرداش شش صبح بیدار شدیم . (‌عمه و شوهر عمه شاهتوت گفته بودند با خانواده شوهرش میرن که وقتی دیدن ما اومدیم گفتند با شما میایم سیزده به در )‌سیزده به در رفتیم توی پارک و نشستیم و ناهارم ما استمبلی مادرشوهر پز البته با سویا خوردی و شوهر عمه هم کباب جوجه داشتند که به ما هم دادند و خوردیم 

بعد همینطور نشسته بودیم که شوهر عمه ش به شوخی گفت شنیدی شوهرت فلان قدر گذاشته توی بانک ؟‌گفتم جدی ؟ بعد اینو گفتم . یه بار تو شمال خواب بودیم ساعت 7 صبح بود من بیدار شدم و رفتم دستشویی و اومدم یهو برای شاهتوت اس اومد . نگاه کردم دیدم یک و نیم پول گذاشته تو حساب سرمایه و سودش اومده . خوب این خوبه عیبی نداره اما مشکل اینجا بود من سر چی بهش گفته بودم به من پول بده گفته بود به خدا ندارم !!!‌آی حرص خوردم . اینو تعریف کردم . بعد خواهرشوهر فوری گفت من از خدامه که شوهرم پول بزاره تو بانک و پس انداز کنه . این همون پیازچه ست که هر ماه دو تا مانتو و هر سال پالتو میخره و ولخرجه . گفتم بزاره تو بانک اما چرا به من نده ؟ مگه من ولخرجم که به من پول نده . که یهو گفت خوب حالا بیا منو بخور . خیلی بهم برخورد . بهش چشم قره رفتم . میخواستم بگم آت و آشغال نمیخورم که جلوی خودم رو گرفتم . بعد دوباره همین حرفو باز مادرشوهرم گفت . گفتم شما اینو میگی چون هر وقت بخوای میری و پول بر میداری از شوهرت . گفت من از صبح که پا میشم کلی کار میکنم و اینا . منم گفتم منم شش ماه رفتم سرکار دو میلیون دراوردم دادم به شوهرم . چرا به من نده و بزاره تو بانک؟! مگه من وقتی داشتم بهش ندادم ؟‌ گفت چرا باید بده (‌کم آورده بود دیگه ادامه نداد . ولی واقعا اعصابم خورد شده بود . میخواستم باش قهر کنم )

خلاصه دیگه عصری جمع کردیم اومدیم خونه و دم در خونه مادرشوهرم با پیازچه کاج جمع کردم که با اسپری  طلایی رنگ کنیم . اومدیم تو خونه مادرشوهرم عمه دید کاجارو گفت برای چی میخواین و به چه درد میخوره آخه دخترشم برداشته بود . گفتیم میخوایم رنگش کنیم که اونم رفت کلی چید و گفت کی اسپری میخرید که ما هم بیایم و بگیریم و رنگ کنیم !!!!‌یعنی تو هوا زد ایده ی مارو . 

 

دو دست حکم بازی کردیم و قلیون کشیدیم و دیگه عمه اینا آش آوردن خوردیم و رفتند و مام نشستیم . دیگه شام پدرشوهر اینا اومدن از شمال و شام خوردیم و اومدیم خونه مون . 

جمعه خونه موندم و به کارام رسیدم . عصری شاهتوت اومد و گفت خیار و تربچه میخوان شب بیان خونه مون . دیگه کلی جمع و جور کردم و اونا اومدن با بستنی شاهتوتی خوشمزه منم با تخمه و چای پذیرایی کردم چون آجیل و میوه نداشتیم . شاهتوت هم نخریده بود ! 

بعدم رفتند و مام خوابیدیم . 

خوب این از تعطیلات که تموم شد بعدش میام و بقایای ماجراها رو میتعریفم . 

قلب

این بود تعطیلات ما .

/ 14 نظر / 2 بازدید
نمایش نظرات قبلی
Eli

سلام فک می کردم فقط مشکل منه:-o منم با گوشیم نمی تونم بخونمت نمیره تو قسمت رمز که رمزو وارد کنم:-( اما با لپ تاپ می تونم بخونمت:-)به نظر منم شاهتوت باید بهت می گفت که داره پول جمع می کنه تا تو هم حداقل دلت خوش باشه که اگه بهت پول کم میده در عوض دارید پول پس انداز می کنید، آخه یعنی چی همش طرفدار پسرشونن:-/مواظب خودت باش تمشکی، بای. :-*

ازاده

[لبخند][گل]

Eli

به به چه خوش رنگ و زیبا شده اینجا:-‏)‏

مهتاب

عجب تعطیلاتی!!!! من اگه جای تو بودم همون موقه که شوهر عمه درباره حساب بانکی گفت میگفتم خودم میدونستم شوهرم آینده نگره! اینجوری پوز همه شون زده میشد دیگه حرفی نداشتن بزنن بعدم شاتوت شرمنده میشد که بهت نگفته و کلی ارج و قرب پیدا میکردی

لیدی رها

تمشک جونم سال نو با تاخییر و قالب نو مبارک ... سعی کن در مورد مسائل مالی با خونواده شاهتو تا حد امکان حرف نزنی تا روشون وا نشه ... میگم توام میرفتی زیر کرسی میخوابیدی کنار همسریت دیگهههه[نیشخند] منم دوست دارم جایی هم که میریم پیش هم بخوابیم ...

نسیم

وای تمشک منم نمیتونستم بخونمت............تازه امروز درست شد.... چه خواهر شوهر بی ادبی...بیا من و بخور یعنی چی؟!!!! بهش کم محلی کن....

نفیس

سلامممممممممممممممم[ماچ] سال نومبارک عزیزم بذاربرم بخونمت بعدمیام برات کامنت میذارم گلم [ماچ][ماچ][ماچ]

نفیس

عکسهای مربوط به عید رونمیذاری تمشک جون؟؟؟ خودت که میدونی پست عکس دارچه حالی میده[گریه][گریه] پلیز عکس

ملودی

چه جالب...شما به بزرگتراتون هم عیدی میدین !!! ما فقط به کوچکتر از خودمون که اونم بچه ها هستن عیدی میدیم . وای چه فامیلای بی ادبی... میدونی ماهم یه فامیل داریم شمالیه همینطوریه . یعنی یهو همچین حرف میزنه که ادم رو یخ میکنه جلوی همه . اصلا و ابدا هیچکس حریف زبونش نیست چون همش هم با توهین جواب طرف رو میده . ما هم کلا این چیزا نداریم و خیلی احترامی هستیم با هم برا همین ما کوتاه میایم . چاره نیست دیگه

تنسگل

تمشکی ...خیلی خوب و بامزه نوشته بودی....مخصوصا ک ایده تونو تو هوا زدن......خخخخ ولی در کل خیلی بیرون بودن خوش میگذره...ماکه عیدی هیچ جا نرفتیم فقط 2 3 روز اونم دوروبر شهر خودمون...... این فرقی ک میگیو واقعا میفهمم راج به مادربزرگت......من بابام خونه شو مجانی داده ما توش نشستیم درحالیکه وظیفه پدرمادر شوهره که بفکر خونه ما باشن.....همین باعث شده همیشه فکر کنن بابای من وضعش توپه اما کلی قسط و اینا داره.....یه سریا واقعا دلسوزن اما خیلیا هم...........همین