سفری که تو گلوم گیر کرد

سلام . خوب من شرمنده دوستانیم که کامنتاشونو بدون جواب تایید کردم . خوب میدونین دیگه این ماهه آخر سرمون شلوغه خیلی .

خوب نمیدونم تا کجا گفتم . آهان . قرار بود اون روز ( فکر کنم 5 شنبه ) بریم کرج و همون خونه ی نو ساز دو خوابه رو قول نامه کنیم که وقتی رفتیم پای قولنامه مستاجر گفت من خونه رو سوم شهریور تحویل میدم ! من عروسیم 15 شهریوره . بعد فرض کن من باید توی همون دو هفته ی آخر خونه رو رنگ میزدیم بعد وسیله میبردیم . زنگ میزدیم بیان یخچال و ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی و تلویزیون و گاز و خلاصه همه رو وصل کنند . ازونورم پرده ای بره اندازه بگیره  و چون خودمم تهرانم و خونم کرج خیلی سختم بود . رو این حساب مامانم گفت من نمیتونم قبل عروسی اینهمه استرس تحمل کنم . واسه همین اون خونه کنسل شد . بابامم نیومد بریم پدرشوهرم رو ببینیم و خوب منم نرفتم دیگه شاهتوت رو برداشتیم و اومدیم خونه . 

فردا شبش یعنی صبح جمعه ساعت 4 صبح راه افتادیم به سمت شمال  . عروسیه فامیله شاهتوت اینا . وسطای جاده که رسیدیم هوا مه و ابر و یه هوای قورت دادنی ای شده بود . من عاشق هوای بارونیم و خدا هم پیشاپیش برام فرستاده بود . دیگه رسیدیم و ناهار رو خوردیم و رفتیم خونه ی زندایی شاهتوت برای اینکه آرایشمون کنه . البته من فقط سایه و خط چشم میخواستم ازش . سایه لایت میخواستم اما چی تخویلم داد . خیلی هم عجله ای کاره منو کرد چون آخر از همه بودم واسه همین زیاد خوشگل نشد چشمام . اما بازم دستش درد نکنه . موهامم پستیژ گذاشتم و یکمم پفش رو خوابوندم و خدایی طبیعی شد . آخه اینجا که گذاشتم روی سرم خواهرم گفت خیلی غیر طبیعیه اما زندایی شاهتوت بلد بود چطوری بزاره و دستش درد نکنه خیلی کمک کرد تو این مورد . دیگه حاضر شدیم و عمه ی شاهتوتم رفت آرایشگاه و جالب اینجاست یه آرایش تاپ و موهای تاپ رو نزدیک 30 تومن میگیرن . آرایشگاه های لاهیجان البته . البته گرون تر هم دارن که دیگه خیلی تاپ میشی ولی هیمینم خیلی خوب بود . الان پشیمونم چرا نرفتم آرایشگاه . با اون قیمت های عالی . خلاصه شاهتوت اومد و دید و پسندید و رفتیم به سمت عروس و داماد که همراهیشون کنیم تا تالار . 

خوب از عروس بگم که موهاش رو یه رنگ خاصی کرده بود . یه چیزی بین نارنجی و زیتونی . یعنی رنگ جالبی نبود به نظرم . چتری هاشم داده بود تو صورتش و بقیه موهاش رو جم کرده بودن . یعنی موهاش کاملن شینیون بود و اصلا باز نبود . فقط یه چتریه لایت ریخته بودن براش . آرایششم زیاد جالب نبود . البته زشت نشده بود اما برای عقدش خیلی خوشگلتر شده بود. اینو من نمیگم . همه میگفتند . بنده خدا خودشم راضی نبود از آرایشگاهش . که ازش 500 گرفتن . به نظرم نباید موهاش رو رنگ میکرد . 

لباسشم میگفتن خیلی بازه اما دکولته نبود . نمیدونم به این مدلا چی میگن . اما زینایی که بالاش به جای بند دوتا تیکه بزرگتر داره . نمیدونم چطوری بگم . لباسشم بد نبود . قشنگ بود . داماد هم کت و شلوار آبی نفتی تقریبا پوشیده بود که خیلی قشنگ بود . 

تالار بزرگی بود اما تعداد مهموناشون خیلی بیشتر تر بود انگاری . میوه که خیلی خوب نبود . یعنی هر 5 تا ظرف میوه یکیش موز داشت !!! مهمونا هم تقریبا 1700 تا یا بیشتر بودن فکر کنم . اینطور میگفتن

از اتفاقات عروسی بگم که سن رقص از اول تا آخر پر بود . یعنی کسی نمیرقصید همه به هم مالیده میشدن . آقای فیلم بردار + دو تا خانوم فیلم بردار توی زنونه بودن همش ! یعنی خانوما راحت میرقصیدن و آقای فیلم بردارم فیلم میگرفت !! فامیلای ما بودن همه جیغ میزدن و فیلم بردار رو میکشتن ( مراسم جدا بودا ) من اصلن نتونستم برم وسط برقصم اینقدر که شلوغ بود . خواهر شوهرم که رفت زودی برگشت گفت اصلن نمیشه نفس کشید هی به هم میخورن اون وسط . شاهتوت اینام اینطورین که کسی مراسمت نرقصه ناراحت میشن و میگن چرا نرقصید !!! خلاصه ..  در طول همین رقص ها هم هی آقای خواننده میومد تو قسمت خانوما یا مثلن کمک فیلم بردار میومد و اصلن انگار نه انگار خانوما اونجا بودن !!! دیگه عروس و داماد رقصیدن . رقص عروس یکم مصنوعی بود . یعنی انگار طبیعی و راحت نمیرقصید . وسط این جرکت میرفت یه جرکت دیگه ! اما رقص نورشون خوب بود . خیلی زیبا شد . نور رو کم کردن و نور رنگی هی روشن و خاموش میشد و مثلن فضا یهو میشد نارنجی یهو میشد سبز و من خوشم اومد از رقص نورشون . آقای فیلم بردارم که وسط بود همش . 

ساعت 9 شام دادن و شام رو تویه سالن دیگه سرو میکردن . صفی داشت شام . که ما نشستیم خلوت بشه دیدیم در سالن شام رو بستند . پر شده بود . وقتی خالی شد باز درو باز کردن که ما رفتیم شام بخوریم . یه بشقاب بر میداشتی میرفتی جلوتر مرغ میزاشتن برات . جلوتر یه کف گیر برنج میریختن و جلوتر زرشک .. یکی هم آب خورشت میریخت و نوشابه هم میدادن دستت . یعنی قشنگ یاد پادگان افتادم . مزخرف بود اینطور شام خوردن . اصلا اگر همون یه پرس غذا رو میزاشتن جلومون والا با کلاس تر بود تا اینطوری !! دیگه وقتی شام رو داشتیم میخوردیم دیدیم مردا اومدن توی تالار شام !!!! خداروشکر من شالم روی سرم بود و البته اگرم نبود موهای خودم نبود که پستیژ بود همش . اومدیم بریم سر جامون بشینیم توی تالار اصلی دیدیم که جامون رو گرفتن و اصلن هم به روی خودشون نمیاوردن و میگفتن جای مارو هم یکی دیگه گرفته . همون موقع هم داشتن کلیپ اسپورت رو نشون میدادن که چه فایده ! ما هیچی ندیدیم . اما اون داهاتی های کلیپ ندیده ( آخه همه ی داهات رو دعوت کرده بودن یه خدا ) همش جیغ میزدن و دست میزدن و اینا . خوده عروس که کلی ذوق کرده بود هی دست میزد و با دست پرده رو نشون میداد و میخندید .!! حرکات جلف ! خلاصه کلیپ رو ندیدیم اما اینطور که میشنیدم چند قسمت بود و یکیشم حالت فیلم داشته که داماد میفته توی رودخونه و  عروس نجاتش میده و ازین حرکات سخیف نیشخند 

دیگه یکم که خلوت تر شد ما یه جا پیدا کردیم نشستیم و دیگه مردا اومدن و قاطی شد و به اصطلاح شد حنا بندون !!! شاهتوت هم هی میگفت خستم نخوابیدم و اینا که دیگه به زور اومد پیش من نشست و وقتی دید مردا اومدن وسط رفت وسط رقصید و دیگه من ندیدمش . آخه سن رقص اونقدر شلوغغغغغغغغ بود که نگو . مادرشوهرمم به زور گفت بیا وسط برقص ! منم رفتم دیدم شاهتوت نیست ! باید برم قاطی 80 تا مرد برقصم !!! که پدرشوهر اومد و یکم با عروس و پدرشوهر رقصیدم که شاهتوت پیداش شد . رفته اون سمت سن رقص انگاری !! حالا برای چی رفته بود اونور نمیدونم ! شاید رفته بود زنا رو دید بزنه نامرد ! 

حدود یک دیقه هم نرقصیدم . چون همش میخوردم به مردای دیگه ! حالم بهم خورد اومدم پایین . تازه کلی هم گرم بود اون وسط ! به شاهتوت گفتم بیا بریم من نمیتونم اینجا برقصم . پدرشوهرمم خیلی مثل همیشه با من گرم نبود . فکر کنم از دست بابام ناراحت شده بود !! منم دایورت کردم به یه جام و مامانم گفت حتمن مثل همیشه عادی باش و یه وقت کم محلی نکنی . منم کم محلی نکردم ! پدرشوهرمم شاباش نداد بهم . خدا تمام پدرشوهرای خسیس رو کچل کنه انشالله ..

بعدم اندازه یه یه قاشق کیک دادن و دیگه ما رفتیم خونه . فقط یه جا داماد عروس رو ضایع کرد خیلی پسبید بهمون . انگشت داماد کیکی بود داشت میداد به عروس بخوره . عروس هی ناز میکرد نمیخورد . دفه ی سوم که اومد بخوره داماد خودش خورد . یعنی ضایع شدااااااااااااا ! 

دیگه نزدیک ساعت 2 رفتیم خونه خوابیدیم اما عروسی تا 4 ادامه داشته انگاری . فدای سرم 

 

فرداش ساعت 1 پا شدیم از خواب ناهار خوردیم . شاهتوت دوش گرفت رفتیم خونه ی مامان بزرگ شاهتوت ( شب خونه ی اون یکی مامان بزرگ خوابیدیم ) رفتیم خونه ی پدر داماد . گفتند حدود 22 میلیون تومن شاباش و کادو جمع شده !) بعد اومدیم خونه ی همون مامان بزرگ اولی و دایی شاهتوت گوسفند کشت و زنداییش با کلی منت یه کباب داد بهمون با همون گوشت ( یه ضرب المثل هست که میگه خدا نکنه گدا یا فقیر پولدار بشه ! بلدین ؟ این وصف حال زنداییه شاهتوته که داشت سر یه گوسفند خودش رو جر میداد )  قرار بود دلقک برادر شاهتوت همون شب بیاد تهران که هم خونه شون تنها نباشه هم بره مغازه . آخه هفته ی پیش و هفته ی پیشش شمال بود اما پسره ی بیشعور لج کرد و نرفت . بابای شاهتوتم زنگ زد به شاهتوت که چرا اومدین مسافرت و نباید میومدین و اینا !! که شاهتوتم بهش بر خورد و گفت من بعد این همه مدت اومدم شمال داری اینطوری بام حرف میزنی ؟ شبونه راه افتادیم تهران . که بابای شاهتوت یه کاری هم داشت تهران که باید صبح انجام میداد خواستیم اونم انجام بدیم که سر کار بودیم . اصلا اون کاری که میگفت نبود . فقط میخواست مارو بفرسته تهران . یعنی نزاشت یه جنگل یا دریا بریم !!! خدا ازشون نگذره . من که دیگه باشون قهر کردم . تا ما میریم مسافرت باباش کلی منت میزاره و تا حالا دوبار اینطوری سرکارمون گذاشته و دروغ گفته ! خیلی ... یعنی حقش بود بابام چارتا فحش هم بهش میداد اون روز . 

حالا فردا باید برم پرو لباس عروسم . انشالله که قشنگ شده باشه ! انرژی های مثبتتون رو روانه کنید پلیز

مسافرت کوفتم شد اما به روی شاهتوت نیاوردم . آخه بنده ی خدا خودش عصبانی بود اما بهش گفتم دیگه وظیفه ی تو نیست اینکارای باباتو بکنی . دلقک خان باید بکنه ! شاهتوتم گفت من دیگه با همه شون قهرم و دیگه تا یک ماه باشون حرف نمیزنم ! 

 

پینوشت :همینایی که جمعه عروسی داشتن کلی خالی بستند برامون . قبلن عروسشون یه قیمتی برای لباس عروس و آرایشگاه داده بود که خودشون دویست تومن گرونتر گفتند . جالبه لباس مادر داماد از لباس عروس گرونتر شده بود در صورتی که اصلن نمی ارزید که اینقدر گرون خریده شده باشه !!! 

پینوشت2: عمه ی شاهتوت رفته بود آرایشگاه و به تمام معنا صورتش رو نقاشی کرده بود در صورتی که شوهرش بهش گفته بود آرایش لایت بکن . وقتی شوهرش صحنه ی نقاشی رو دید مثل اینکه با عمه حرفش میشه و عمه هم جوابش رو میده و شوهر عمه شون هم قهر میکنه و وسط عروسی پا میشه میره تهران ! همه هم فهمیدن و ضایع شد !! تازه داداشای همین عمه میگفتن چرا دامادمون رفته تهران ! یعنی مقصر رو شوهر عمه میدونستند !!! جالبه .

پ.ن: رفتیم یه خونه دیدیم که تقریبا شرایطش خییییییلییییییی خوبه . فقط راه پله هاش و پارکینگش یکم زشت و کثیف بود اما خوده خونه عالی بود . آشپزخونه بزرگ و حال پذیرایی خوب . نقاشی شده و خلاصه خیلی خوب بود . امیدوارم که اگر به صلاحمونه سه شنبه بریم و قول نامش کنیم . هر چی خدا بخواد . آمین 

مرسی که درکم میکنید 

/ 14 نظر / 2 بازدید
نمایش نظرات قبلی
خانم خونه

اميدورام كه 15 شهريور خيلي خوشگل و ماه بشي و واقعا بهت خوش بگذره هم موهات هم ارايشت هم لباست هم گلت هم همه چيز خلاصه راستي از عكس اسپرتات چه خبر؟ كي ميري ببينيشون؟ پدر شوهرت هم واقعا اخلاق مسخره و بچه گانه اي داره با اين سنش خدا به راه راست هدايتش كنه - آمين [زبان]

پدی شیت ویت

به به کلی خندیدیم البته آرزوی سلامتی و خوشبختی هم دارما اما فسقل دایورت؟ به چی؟؟؟؟رو داشته ها صحبت کن :)))))) فدات شم آبجی گلم زنده باشی همیشه دلم برات تنگ شده بود :*

نیکا

اشکال نداره عزیزم چندروز دیگه صبر کنی ایشالا میری خونه خودتون دیگه تویی و شاهتوت کسی نمیتونه براتون تصمیم بگیره. خودتون دوتایی میرید سفر. درمورد اون قرصه آره اسمش اسلیم کوئیکه اما من این هفته که خوردم هنوز که اثر نداشته البته این هفته نتوستم ورزش کنم. فک کنم اثرش بیشتر با رژیم و ورزش باشه. حالا از امشب میرم پیاده روی احتمالا اثر کنه. خیلی دوست دارم روزانه هاتو چون راحت و بی آلایش مینویسی بدون اینکه بخوای کلاس بذاری. بدم میاد میرم تو وبلاگ بعضیا همش دارن از خودشونو شوهرشون تعریف میکنن. زندگیه هممون بالا پایین داره, هم روزای خوب داریم هم روزای بد. خوبه که تو هردوشو مینویسی عزیزم.[ماچ]

زینب و عباس

هووووووووف خداییش الان ک فکر میکنم باید دست پدرشوهر و مادرشوهرو خار شوهر خودمو ببوسم بس ک خوبن!!! خدا علاقلشون کنه اه اه اه ... مادرشوهر من جونش برا پسراشو عروساش در میره ... پدرشوهرمم انقد مظلومه ک ادم دلش براش کباب میشه... ایشالله ک همه خوشبخت بشن منو تو هم خوشبخت شیم خواهر [پلک][پلک] ایشالله ک اگ خیره قسمتتون شه عزیزم...

خانم خونه

خوبي و خوشگلي از خودتونه گلم چشمات خوشگل ميبينه [ماچ] من زود ناراحت ميشم ولي راست ميگي خيلي سعي ميكنم باهمه چيز كنار بيام[نیشخند]

فاطمه

سلااااااااااااااااااااااااااااااااااام عزییییییییییییییییییییییییییییییییزم میگم اگه اون فیلمبرداره توی عروسیه فامیلای م میومد قشنگ قطعه قطعش میکردناااااااااااا[نیشخند] عزیزم نزدیکه عروسیته بیخیال نمیخواد خودتو ناراحت کنی دختر به این فک کن که چن وخ دیگه بهرین روز زندگیته هو هو هو عروسیه تمشک جووووونمه دس دس دس [نیشخند] عزییییییییزمی راستی اون رمزی که دادای واسه عکس اقا شاهتوت اشتباه بودگلم[ناراحت]

مهتاب

چه توقع های بیجا!!! توقع داری میرقصی بهت شاباش بدن؟؟؟؟؟ عروسا الان چه پر توقع ان!!!! عروسی پسردایی همسری اولین باری بود که من عروسی خانواده شوهر رفتم خیلیا هنوز من رو ندیده بودن من و دوتا خواهرشوهرم رفتیم رقصیدیم مادرشوهر به دختراش شاباش داد به من نداد! صبر کرد من که نشستم رفت به دختراش شاباش داد! اینقدر ناراحت شدم که هرچی سعی کردم یه جوری ماست مالیش کنم و یادم بره نشد!!!! بعدنا به همسری گفتم!!!! انشالله همه پدرشوهراو مادرشوهرای گدا و خسیس کچل بشن!!! یا رب مباد آنکه گدا معتبر شود گر معتبر شود ز خدا بیخبر شود امیدوارم هم خونه خوب پیدا کنید هم عکسات قشنگ بشه هم خودت قشنگترین عروس فامیل بشی همه از حسودی بترکن!!!!

فاطمه

پس نظر من کووووووش؟؟[سوال][ماچ]

مهسان

یه سوال الان دقیقا برو ارشیو ماهانه ات نگاه بنداز اولیش هست بهمن 92 این یعنی چه [تعجب]

آینه

عزیزززززم، چقدر خندیدم: دایورت کردن و حرکات سخیف و پادگان و ..... . . . ..... من برات دعا می کنم، همه چی طوری که دوست داری پیش بره.