مسافرت به خاطر مادر

سلام . خوب من بین رفتن مسافرت و نرفتنش مردد بودم . راستش دلم نمیخواست از خونم برم بیرون !‌ کلن که من دوست دارم همش خونه باشم و خونه برام گوشه دنج دنیاست اما خوب دیدم بابا و مامانم هر دو جداگونه اس دادن و گفتن که بیای و نکنه نیای ! منم به آزاده گفتم و آزاده گفت نمیاد . بنده ی خدا آزاده هم توی بد مخمصه ای گیر کرده . هر روز یه پسر میاد و کلی قربون صدقه ش میره . آزاده هم که بی جنبه و فوری دل میبنده و هر چی داره و نداره برای پسره میزاره  . بعد از چهار روزم پسره میزاره میره . میدونین به نظر من هیچ دختری نباید یهو خودش رو خرج کنه . باید یه وقتایی کلاس بزاره . یه قتایی در دسترس نباشه . نباید یهو تمام احساسش رو بزاره . مثل قضیه اینکه همه مون مثل یه کتاب میمونیم و نباید تندی ورق بخوریم که وقتی تموم شیم دیگه طرف میزاره و میره یا حداقل اینکه دیگه براش جذابیت ندارم اما آزاده این رو نمیدونه و فکر میکنم کائنات میخواد بهش یاد بده ... بگذریم . آزاده هم گفت نمیام ... حالا دلایلش بماند . دیگه دیدم مامانم دوست داره بریم 5 شنبه بیدار شدم و رفتم دوش گرفتم و یکم کارامو کردم و شاهتوت هم رفته بود بیرون یکم بال و کتف مرغ بخره که با یه هندونه  اضافه اومد و جمع و جور کردیم و حدود ساعت 11 راه افتادیم . کلن صد هزارتومن پول داشتیم ! حالا یه کمی بیشتر ! 

هوا خیلی گرم بود توی راه . دیدیم فنچ هامونم تنهان بردیمشون . فنچا اینطوری شدن که دیگه ارزن نمیخورن . یا برنج میخورن یا هویج یا تخم مرغ . یعنی بیدار میشن اینقدر سرو صدا میکنند تا بهشون غذا بدیم ! ارزن هاشونم نمیخورن ! 

دیگه بچه هاشم بزرگ شدن و وقتی غذا میخوان جیغ میزنن تا مامانشون بهشون غذا بده . گاها هم باباهه بهشون غذا میده !‌

راه افتادیم و توی راه یه بستنی هم شاهتوت گرفت خوردیم و دیگه رسیدیم . توی راه هم یه قهر کوچولو کردم و دوباره آشتی کردم . راستش من دیگه قهرای الکی و کوچولو رو نمیگم . مثلن اینکه من داشتم حرف میزدم و شاهتوت پرید وسط حرفم و موضوع رو عوض کرد و من قهر کردم که چرا نزاشتی حرفم رو بزنم . خلاصه که اینا دیگه مهم نیستن که !‌ منظورم اینه فکر نکنین که گل و بلبلیم ما . مام مشکلات خاص خودمون رو داریم . 

حدود ساعت 3 رسیدیم و یه نهار هول هولکی خوردیم ، مامانم اینا خورده بودن . بعد پا شدیم و رفتیم زیارت گاه اونجا که قبرستونشون هم هست . یکی از فامیلامون هم اومده بود ما با اونا رفتیم اول یه جعبه شیرینی کشمشی برای خیرات گرفتیم و رفتیم . مامانمم با بابام رفته بود . خلاصه برای یک سری فوت شده ها فاتحه فرستادیم و کلی خیرات هم خوردیم و اومدیم خونه و بعد از شام که صبحونه بودنیشخند  خوابیدیم ! شام خامه و عسل بود که ما خوردیم برای شاهتوت هم برنج و خورش مرغ بود که خورد ! 

 

نصفه شب هم احساس کردم یه جونوری روی صورتمه و تو خواب جونوره رو پرت کرده بودم که یهو تو خواب و بیداری دیدم یه موجودی روی تشکمه که با دست پرتش کردم و بعد دوباره بیهوش شدم ! آخ

صبح بیدارشدیم و صبحونه زدیم و بعد من با مامانم رفتم باغ داییم و مامان بزرگم و گردوی تازه و گوجه کوچولو خوردم . جاتون خالی خیلی چسبید . مخصوصا که از درخت میکندیم و میخوردیم . هر سال مامانم اینا کلی گردو داشتن اما امسال چون بهار یهو هوا سرد شد شکوفه ها یخ زدن و امسال هیچی گردو نداریم . هر سال شاید 6 تا گونی داشتن امسال هیچی ! 

خلاصه چند تا گردو و مقداری ریحون که مامان چید و گوجه برداشتیم و اومدیم خونه مون . گردو ها رو شاهتوت خورد و مام ناهارمون که قورمه سبزی کمی ته گرفته بود خوردم . ( قورمه سبزی توی زودپز بود و مامان سپرد به شاهتوت که نسوزه اما نه شاهتوت نه بابا بزرگم نه بابام متوجه نشدن که قورمه سبزی داره میسوزه قهقهه)

عصری هم دختر کوچولوی همسایه اومد خونه مون چون مامانش اینا کار داشتن و نمیتونستن بچه شونو ببرن پیش خودشون . این بچه خیلی مامانیه اما خوب پیش من موند و کلی بازی کردیم و دیگه واقعا خسته شده بودم چون خیلی حرف میزد که شاهتوت فیلم گذاشت و با هم فیلم دیدن توی لپ تاپ و دیگه مامانش اومد . شامم و همسایه مون که همون فامیلمونه اومدن پیشمون و کمی حرف زدیم و خندیدیم و شام هم سیب زمینی تخم مرغ خوردیم اونا هم عدسی داشتن که اومدن خونه ی ما با هم خوردیم !‌ بعدم بلال خوردیم و خوابیدیم . 

 

شنبه صبح قرار بود بعد از ناهار ما بیایم تهران که فامیلمون گفت ما تنهاییم بمونین که مام موندیم . ناهار رو توی باغمون کتف و بال کبابی خوردیم و خیلی چسبید بعدم اومدیم خونه و من و مامانم و خانومای اونا رفتیم یکم ده بالایی و اونا خرید کردند ... اینجا داخل پرانتز بگم که صبح بابا بزرگ پول داد و شاهتوت رفت بستنی سنتی خرید و گفت بیاین بخوریم که من گفتم بزار همسایه هم بیاد و با هم بخوریم . بعد بستنیمون کم بود برای همه مون . قرار شد عصری ما بریم بستنی بخریم با همسایه مون و بعد با هم بخوریم ) وفتی رفتیم اونجا عروس همین فامیلمون گفت همینجا بستنی میخوریم و به مردا نمیگیم . مردا هم اون بستنی رو بخورن . بعدم دیگه قرار شد به مردا نگیم . بستنی رو خوردیم و اومدیم خونه . وقتی اومدیم خونه شاهتوت گفت بستنی نخریدین گفتیم نه ! گفت نخوردینم ! گفتم نه نخوردیم . خوب گفتم من به شاهتوت بگم خوردیم بعدن هم امکان داره شاکی بشه هم وقتی همه گفتن نگیم زشته من بگم . کما اینکه ما مهمون همون فامیلمون بودیم ! دیگه نشسته بودیم که همسایه اومد خونه مون و یهو به شوهرش گفت آره رفتیم ده بالا و بستنی خوردیم ! شاهتوت هم شاکی شد و هی گفت چرا به من نگفتی و چرا بدون من بستنی خوردی و اینا . بدیش این بود که حالا به شوخی وار اما هی جلوی اونا میگفت . بعد من به خانومه فامیلمون گفتم مگه قرار نبود بگیم که گفت من فکر کردم شوخی کردین ! شاهتوت هم هی میگفت آره به من دروغ گفتی و چرا خوردی و اینا . فامیلمونم هی میگفت شوهر من اینطوری نیست و اون یکی به شوخی میگفت شوهرت بستنی نخورده ست و اینا . بعد من میدونم اینا میرن و بعدن به همه میگن شاهتوت اینطوری کرده . دیگه دیدم هی شاهتوت میگه منم عصبانی شدم و باش قهر کردم که البته اونم با من قهر بود . 

شام هم خوردیم و دیگه من و مامان رفتیم خونه همون همسایه مون و شاهتوت هم تو خونه توی اتاق داشت با لپ تاپ بازی میکرد . بعدم باز فامیلمون هی حرف شاهتوت رو کشید وسط که اره حق داره و نباید بهش دروغ میگفتیم و اینا . اصلن هم قبول نداشت که تقصیره مامانشه که گفت که بستنی خوردیم ! میگفت اخه بابای من اینطوری نیست . حالا من شنیدم جوونیاش زنش اجازه نداشته یه کرم بزنه به صورتش . حالا البته طرف 70 سالشه ها . انتظار داشت شاهتوت هم مثل بابای 70 سالش رفتار کنه ! 

خلاصه شبم من با قهر و بدون حرف کنار شاهتوت خوابیدم که احساس کردم شاهتوت شب تو خواب بقلم کرد اما من قهر بودم و هیچ کاری نکردم و خودم رو زدم به خواب . 

فردا صبحش یعنی 1 شنبه هم باش حرف نزدم تا خودش حرف زد . ناهار هم آبگوشت خوردیم و با اینکه همین فامیلمون کلی گفت بمونین اما شاهتوت گفت بریم . اگرچه من زیاد با شاهتوت حرف نمیزدم اما راضی نبودم بمونیم . حوصله نداشتم بیشتر از این بمونیم . مخصوصا که باید بچه داری میکردم و راستش دیگه حوصله نداشتم و دلم برای خونم تنگ شده بود . دیگه یک شنبه اومدیم خونمون و شب رسیدیم و من همچنان سر سنگین بودم و دلمم گرفته بود . 

شبم با سختی سوسیس سیب زمینی درست کردم و خوابیدیم . امروزم به جز ناهار هیچ کار دیگه ای نکردم . یکم فقط خونه رو مرتب کردم . 

شرمنده که زیاد نوشتم . انشالله پست بعدی عکس میزارم . البته قول نمیدم !‌

/ 12 نظر / 4 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مرمره

واااا کجا زیاد نوشتی من پستای طولاااااانی دوس دارم. حالا یه بستنی بوده همش هم تقصیر این فامیلتونِ انقد بدم میاد ادم و اینطوری ضایع میکنن و بعدش هم یادشون میره خودشون چیکار کردن اییییش. اخخخی انقد خوشم میاد الان خونه ی خودت رو دوس داری و به همه جا ترجیحش میدی اون اوایل ازدواجتون یادته همش دلت تنگ میشد [ماچ][ماچ][ماچ] اوووم دلم شیرینی کشمکشی خواست باید فردا یه حالی به شکمم بدم [نیشخند]

نسیم

همیشه به سفر عزیزم....از این قهر و آشتیا همه جا هست....زیاد کشش نده و هی بهش فکر نکن..فکر میکنم شاهتوت خان هم مثل همسر من یکم گیر تشریف دارن و اخلاقای بچه گونه داره...بیخیال

ملودی

سلام و دوباره عید مبارک.وااااای چه خوب رفتین مسافرت.ولی من بعضی وقتا دوست دارم سفر دوتایی برم.دوتایی رفتن هم یه خوبی هایی داره. چه فنچ های خوش خوراکی دارین [نیشخند]ماشاالله...میگم بهشون فسنجون و کباب برگ و ... ندین یه وقت تخم مرغ و برنج رو بیخیال میشن به اونا عادت میکنن. جوجه هاشونو چکار کردین با خودتون بردین ؟ شب یکم هوا سرد میشه سرما نمیخورن؟ قهر کردنای شمام چه جالبه . همش در سکوت و بی اعتنایی میگذره . من وقتی قهر میکنم همش حرف میزنم !!! یعنی بهتره بگم غر میزنم !![زبان]

نفیس

کار شما درست بوده چون باهم قرار گذاشتین به مردا نگین نبایدهم میگفتی.به نظرمن خانم همسایه نباید خودشیرینی میکرده وبه شوهرش میگفته[ابرو][ابرو][ابرو]

سناخانمی

یه وقت هایی مردا یا بچه ها یه رفتارایی میکنن کههههههه[خنده] دلم برات تنگ شده بود گلم...[شوخی]

مینا

اون جونوره چی بود شب رو صورتت؟نکنه سوسک بوده؟ بستنی رو اون خانومه با دهن لقیش به دهنتون زهر کردا اه.

خانم خونه - تبسم

خوبه كه 2تا جا داريد كه هر وقت ميخواين بريد مسافرت اخي ازاده خيلي شرايط بد و حساسي داره الان كاش با يك مشاور مشورت كنه كه بتونه بهتر عمل كنه چقدر بد بستني لو رفت [نیشخند] حالا تو اين چيزا من مثل شاهتوت عمل ميكنم و ناراحت ميشم ولي محمد اصلا سر اين چيزا ناراحت نميشه

مهتاب

خوب تقصیر شاتوت چیه که اون فامیلاتون فرق شوخی و جدی رو نمیفهمن؟؟؟؟!!!!! خوب منم ازین شوخیا با همسری میکنم و اونم همینطور البته من الکی جلوی بقیه باهاش قهر میکنم و خودمو لوس میکنم تا بگه خودم برات میخرم و من آشتی میشم

مریم

سلام تمشک جون چقد ازت خوشم اومد وقتی که بخاط مامانت رفتی سفر امیدوارم که بهتون خوش گذشته باشه راستی رفتید شمال ؟

مرضیه

این که خیلی خوبه رفتین مسافرت یه حال و هوایی هم عوض کردی ما که هیچ جا نرفتیم مام بعضی وقتا شاممونو صبحونه میخوریم[خنده]