سفری با طعم قهوه تلخ

سلام . خوبین ؟ منم خوبم . بالاخره اومدم . اوف ... حالا میگم چرا اوف ؟!

خوب ما سه شنبه عصری اومده بودیم خونمون و من از اتفاقات این چند روزم براتون نوشتم . بعدم قرار بود شبانه بریم که تصمیم بر این شد که آزاده ( خواهرم ) از تهران بیاد کر.ج و بعدم ما چهارشنبه صبح راه بیفتیم به سمت ولایت مادری و پدری . سه شنبه دوش گرفتم . ظرف ها رو شستم و خلاصه خونه تقریبا آماده شده بودم . یه سری لباس هم بود که باید شسته میشد که شستم و پهن کردم و یه سری لباسای خشک شده رو گذاشتم روی مبل که بعدن بیام و تا کنم . راستش تنبلی اجازه نمیده همه کارارو با هم بکنم مگر قرار باشه مهمون بیاد !‌فقط در همین صورت ! 

شاهتوت گفت پاشو ساک و ببند اما من تو خودم نمیدیدم  . حتی به آزاده سپرده بودم که صبح ساعت نه و ده بیاد که دیرتر بریم . به شاهتوت باشه که ساعت 3 صبح راه میفته !‌ اما وقتی من داشتم میخوابیدم (‌خسته بودم به خاطر چند روزی که خونه م نبودم .. کلن هیچ جا خونه ی آدم نمیشه مخصوصن من که یا جلوی لپتاپ دراز کشیدم یا روی مبلا لم دادم . رفتم خونه ی پدرشوهری که نه تخت دارن نه مبل !! و حتی روم نمیشه که خیلی دراز بکشم . ) خلاصه وقتی من داشتم میخوابیدم شاهتوت و آزاده با هم قرار گذاشتن که صبح ساعت 7 و هشت آزاده اینجا باشه ! واسه همین شاهتوت ساعت شش و نیم هفت من رو بیدار کرد . منم پاشدم لباسارو جمع کردم و وسایل مورد نیاز رو چیدم توی ساک ( دیگه چمدون نبردیم )‌و آماده شدم . شاهتوت هم پا شد لباسایی که میخواست رو آورد و من گذاشتم توی ساک و دیگه نزدیم هشت بود که آزاده اومد و ماشینش رو گذاشتیم خونه ی پدر شوهر و راه افتادیم . صبحونه شیرکاکائو  و های بای خوردیم و نزدیکای یازده و نیم رسیدیم به مقصد . البته اونجا چون روی ساعت قدیم زندگی میکنند در اصل ساعت ده و نیم رسیدیم . مامان رو بعد از کلی وقت بود میدیدم . بابا رو هم همینطور.  نشستیم و آزاده رفت و گوشی مامان و ادکلن بابارو آورد . مامان کلیییییییییییییی خوشحال شد . خیلی خوشحال شد . اینقدر که گفت خستگی این چند وقت از تنم بیرون رفت . بابا اما یکم خنثی بود . چون چند وقت پیشش من کمی باش اسمسی صحبت کرده بودم و یه جورایی دعواش کرده بودم و آزاده هم همینطور اما در کل با ما گرم بود ولی مثل مامان سورپرایز نشد . مخصوصن که کادوی مامان ششصد و خورده ای شده بود و کادوی بابا نهایت صد تومن !!! 

هنوز نشسته بودیم که تلفن زنگید . همسایه مامانم اینا بود . همون که گفتم یه پسره اوا خواهر داره و همش میومد خونه ی ما !!!‌اول از مامان پرسیده بود کیا خونه تونن که مامانم گفته بود هیشکی خودمون اونم یهو مامان رو سورپرایز کرده بود که ما امروز میایم سمت شما !!! یعنی این یکی دیگه اصلن قابل تحمل نبود . تحمل همسایه  ی پر حرف با پسر اوا و پر حرفش !!! حالا میگم ازکارای جالبش !!

خلاصه اونا اومدن . البته یکی از فامیلامونم توی ولایت بود که عکسای عروسیش رو آورد دیدم خیلی زیبا بود . خیلی خیلی قشنگ بود عکساش . (‌فامیلمونم مثل ما اومده بودن تعطیلات ) بعدم که همین همسایه مامانم اینا اومدن . شام خورش مرغ داشتیم که جاتون خالی خوردیم . فرداش هم قرار شد با همین فامیلمون بریم باغ و کباب کوبیده بخوریم که خیلی چسبید . البته اگر دخالت ها و پر حرفی های همین همسایه مون رو فاکتور بگیریم . پسره میومد توی آشپزخونه و ظرف میشست !!!‌ پسره سال دوم دانشگاهشه ها !!!‌یا مثلن از تو اتاق برای من بوس میفرستاد !!! فکر نکنم هدف خاصی داشت یعنی اینقدر پرته اما اینکارشو اگر شاهتوت بفهمه که میکشتش !!!‌همشم داشت غیبت میکرد ! اصلن روی مخ بود ! مخصوصن که من فکر میکردم میریم ولایت و چند روزی استراحت میکنیم اما اینطوری هم تونیک و شلوار تنم بود با شال هم اینکه باید پذیرایی میکردیم هم اینکه نمیتونستم راحت دراز بکشم ! 

شبش شام نون و پنیر و هندوونه و خیار و گوجه خوردیم که خیلی چسبید . فردا ناهارشم ماهی سرخ شده ی تازه خوردیم . همون موقع رفتن خریدن و درست کردیم که بازم جاتون خالی خیلی چسبید ... حالا یک سری عکس دارم بعدن میزارم . .

البته پول ماهی هارو همین همسایه خان حساب کرده بود ... 

بعدم که راه افتادیم به سمت تهران . 

اما این وسط یه اتفاقی افتاده بود که اگر قلبتون ضعیفه نخونین  . وقتی ما میایم ولایت خاله م اینا با داییم یکی دو ساعت بعد راه میفتن . وقتی داشتن میومدن توی راه یه تصادف میبینند . یه ماشین که خورده به گارد ریل یا چی و ازین کپسولای گازی بوده و ماشینش میترکه !!! اندازه یه یه ساختمون چند طبقه آتیشش میره بالا . آمبولانس و مردمم میان کمک اما عملن نمیتونستند کاری کنند چون آتیشش خیلی زیاد بوده . هفت هشت تا کپسول آتش نشانی که توی ماشینا بوده هم میارن که آتیش رو خاموش کنند اما عملن نتیجه ای نگرفته بودند . داییم میگفت یه مرد که راننده بود و یه پسر بچه رو توی ماشین دیدیم اگر کس دیگه ای بود ما ندیدیم . مردیم که توی ماشین بوده هی میخواسته بیاد بیرون اما نمیتونسته  . زنده زنده سوخته و آخر سرم سرش از شیشه ماشین افتاده بیرون . خالم که این صحنه هارو دیده بود همون شب تا ساعت 4 بعد از نصفه شب نتونسته بوده بخوابه ! فرداشم سر خاک پدربزرگم کلی گریه میکرد ! از بس حالش بد شده بوده ... فشار خونش افتاده بوده و خلاصه ساعت 4 زنگ میزنن داییم براش قرص میبره !! 

واقعا خیلی بده مرگ اینطوری . حالا معلوم نیست خانواده ی این تصادف کرده چطوریم میخوان بفهمن که همچین اتفاقی افتاده و کلی ناراحت میشن که حتی جنازه ای هم ندارن !!!

 

خلاصه ما راه افتادیم به سمت تهران . ماشین ما هم شاهتوت کپسولیش کرده ! خیلی بده . من که فکر کنم صد بار حمد و توحید خوندم . شاهتوت هم بد رانندگی میکرد و واقعا عصبانی شده بودم ... 

وسط راه ماشینمون جوش آورد . شاهتوت وایساد بهش ور رفت اما درست نشد . خلاصه ما تا تهران بیایم ده بار ایستادیم و توی ماشین آب ریختیم و گذاشتیم یکم خنک شه و دوباره راه افتادیم . وسط اتوبان هم طوفان شروع شد !! راه سه ساعته اینا رو 5 ساعته اومدیم .... 

خیلی سخت بود . مخصوصا که شاهتوت عصبانی شده بود و منتظر بود من یه چیزی بگم تا بترکه و من هیچی نمیگفتم !!!

 

وقتی ولایت بودیم خواهر شاهتوت زنگید که زندایی از شمال اومده کی میاین !!!‌باز فرداش مامانش زنگید که این یکی دایی میخواد مهمونی بده کی میاین ! یعنی کشتن مارو !!! نزاشتن دو روز راحت پیش خانوادم باشم !!

 

رسیدیم تهران رفتیم خونه مادرشوهر که هم آزاده ماشین رو برداره هم شاهتوت بره ماشین رو نشون بده . من اونجا موندم . هنوز نیومدم تو پیازچه میگه قیافه ش رو !!!‌( یعنی شعور در حد جلبک ) گفتم قیافه م چشه ؟؟؟ تو هم جای من بودی و توی سفر بودی و این همه مشکلات پیش میومد قیافه ت بهتر از این نبود . 

بعد از شام هم اومدیم خونه و قرار شد زنداییش با شوهرش بیان خونه مون . اما هنوز که خبری نشده ازشون . خبر ندادن اصلن که میان یا نه !! منم خسته اصلن حوصله ی مهمون داری ندارم !!!

اینم بگم که ما کلید داده بودیم به پدرشوهر که اگر مشکلی پیش اومد بیاد خونه مون . وقتی اومدیم خونه دیدیم تنظیمات ماهواره بهم ریخته ... و قشنگ میشد فهمید که اومده خونمون !!! تازه دمپایی های دستشویی هم مشخص بود که یکی رفته دستشویی !!‌امیدوارم توی خونه ی من شیطونی نکرده باشه . یکی دو تا متلکم به شاهتوت گفتم . آخه میگفت چرا نزاشتی به بابام اینا یه دسته کلید بدم جداگونه که پیششون باشه . 

منم گفتم واسه همین چیزا . مثلن به بهونه ی گل آب دادن اومده بوده خونمون اما ... انشالله که چیزی نشده باشه ...

 

خلاصه که این چند روز اینطوری گذشت . حالا میخوام روابطم با خانواده شوهر رو کم کنم چون پدرشوهر خان گفته پول آتلیه و فیلم عروسیم رو بده !! 

 

شرمنده زیادی حرف زدم . عکسارو بعدنی میزارم . موفق باشین . قلب

/ 8 نظر / 4 بازدید
لیدی رها

بازم خوبه که پیش خونوادت بودین ... وای چه تصادف وحشتناکی شنیدنشم ترسناک چه برسه به دیدنش ...

مهتاب

چی بگم؟؟؟!!!!! منم بدم میاد وقتی نیستم کسی توی خونه ام باشه خودمم دوست ندارم جایی برم که صاحبخونه نباشه حالا اگه خونه رو به ما بسپرن فرق داره میرم سر میزنم و میام اما اینکه کاری به وسایل داشته باشم نه! نمیدونم چرا بعضیا اینجوری اند؟؟؟!!!! میگن خونه پسرمونه مثل خونواده شوهر خواهرم! خواهرم زایمان کرده بود و خونه مامانم بود خواهرشوهرش و خدا میدونه دیگه چه کسانی میرفتن خونه اش و اتراق کرده بودن!!!!! کلی از وسایلش رو خراب کرده بودن و مانتو خواهرمم دزدیده بودن! که بعدا جنازه اش رو بهش تحویل دادن!!!

ترانه

چه خواهر شوهر پررویی داری[مغرور]

محبوبه

واقعا مرگ وحشتناكي بوده خدا به خانوادشون صبر بده. خخخخخ يعني پدرشوهرت چيكار تونسته كرده باشه؟

دیبا

سلام تمشک جان امیدوارم حالت خوب باشه. میگم بازم خدارو شکر کن که رفتی و یه آب و هوایی عوض کردی، من بیچاره که پامو از خونه بیرون نذاشتم! دلم خیلی گرفته این چند روز همش میومدم سر میزدم و منتظر بودم برگردی. مثلا 4روز پیش تولدم بود، جای دشمنت خالی خیلی خوش گذشت[ناراحت]. برام دعا کن خیلی داغونم

خانم شوکا

سلام دوستم بیخیال خواهر شوهرت ۲روزم ادم باخونوادش باشه ب همه چیز میارزه

خانم خونه - تبسم

به نظر من كه روابطتت با خانواده شوهرت خيليييييي زياده ولي چون خودم رابطم كمه - فكر ميكنم اينجوري كه تو هستي بهتره چه تصادف بدي بوده واقعا - خدا رحمتشون كنه خداروشكر كه مامانت خوشحال شد - بابات هم حتما خوشحال شده - مردها زياد مثل ما زنها ذوق و شوق كادو ندارن [نیشخند]

نسیم

پدر شوورت شیطونی میکنه ؟؟!!! ای تو اون روحش خسته نباشی از سفر عزیزکم