به زودی

به زودی در اینجا یه پست پر و پیمون نصب میشه

بالاخره قورباغه م رو قورت دادم و اینترنت وایمکس مب.ین نت گرفتم . باشد که سرعتش خوب باشه و اذیتمون نکنه . آمین ... 

نیشخند

اینقدر خوشحالم که تو پوست خودم نمیگنجم ... 

/ 0 نظر / 2 بازدید