زندگینامه 35

خوب مشخص شد که دوست بابام اومده بوده خواستگاری .. چون نزدیک محرم بود دیگه قرار شد بقیه کارا بمونه برای بعد از عاشورا و اینا ... مام برای عاشورا و تاسوعا رفتیم شهرستان ..

ازونور یادتونه که آدرس وبلاگم لو رفت  و وشهرام به بابام گفته بود و بابا کلی از دستم عصبانی بود اما خوب چون قرار بود اینا بیان خواستگاری و اینا زیاد بهم گیر نمیداد که منم لج نکنم باشون ... از خداشون بود من و بدن برم خوب ...

بعد از خواستگاریشون رفتیم شهرستان و اونجا کمی که یخ بابا آب شد و حرف از دوستش شد گفت من این پسر رو تایید میکنم  . دوستم گفته  من همه جوره هواشونو دارم . بابام گفته آخه پسرت خدمت نرفته . گفته مشکلی نیست اینا عقد کنن عروسم بیاد خونه ی ما من خرجش رو میدم پسرمم بره خدمت . من مشکلی ندارم ... خلاصه که همه جوره بابامو مطمئن کرده بود که ساپورت میکنه . بابامم خیلی تعریف میکرد و میگفت مشکلی نیست که ازت دو سال کوچیکتره و خودشون کلی تو فامیلشون کسایی دارن که زن از شوهرش بزرگتره و تازه بهتره پسره رو میگیری توی مشتت و اینا ... خلاصه بابا کلی رو مخم بود و میگفت دوستم دوتا خونه داره توی کرج و اینا ... منم بهش گفتم دیدی من بهت گفتم بهتر از افشین ( خواستگار قبلیه ) پیدا میشه و بابا حرفم رو تایید کرد .

ما توی شهرستان بودیم که دیدیم آزاده زنگ زد که ما داریم میایم اونجا ! خوب من فکر کردم اینا با من قهرن اونوقت چطوری شده که میخوان بیان ؟ وقتی هم اومدن هیچ کدوم جواب سلام منو ندادن و با من خیلی سرد بودن . هم آزاده هم شهرام . هنوز مامانم به آزاده و شهرام نگفته بود قضیه دوست بابام رو ... منم اصلا تحویلشون نگرفتم . حتی خیلی یواش سلام میکردم . که البته جوابی هم نمیشنیدم !!!

توی شهرستانم بیشتر با یکی از فامیلامون که دوستمم بود به اسم مهی بودم و براش تعریف میکردم قضیه ی پسر دوست بابام رو ..

دیگه اومدیم تهران و یک روز دوست بابام برای ناهار مارو دعوت کرد . که هم بیشتر آشنا بشیم هم اگر بشه من و پسره بریم بیرون و هم رو بشناسیم  .. رفتیم کرج .. پسره تیپ اسپرت زده بود ... خیلی خوشتیپ شده بود . هیکلی بود و باشگاه رفته و وقتی خونشون رو گم کرده بودیم و با ماشین اومد دنبالمون خدایی همه دخترا نگاش میکردن ... زندایی پسره هم اون روز خونه ی اینا بود و خیلی هم خودش رو گرفته بود و اصلا با من حرف نزد ... ناهارم کلی غذا درست کرده بودن .. جالب این بود که وقتی مردا میومدن قسمتی که من و مامانم بودیم پسره میومد توی اتاق و تا باباش میرفت بیرون اونم میرفت . یعنی منتظر بود که به یه بهانه ای بیاد توی اتاق ... من انتظار داشتم موقع ناهار پسره بیاد و کمک کنه توی سفره انداختنو اینا که اصلا کمک نکرد . مشخص بود که همچین کمک کن هم نیست ... دیگه هر چی منتظر شدم کسی بیاد بگه دختر و پسر برن حرف بزنن دیدیم خبری نشد !! من و مامانمم نشسته بودیم و مردا هم رفته بودن توی حیاط فوتبال بازی میکردن ... دختر کوچیکه ی اینا هم برامون فیلم گذاشت دیدیم . و مامانش هم زنگ زد به دوتا زن داداشای دیگش که بیان و منو ببینن . آخه یکی از زنداداشاش گفت نمیام اما مامانه زنگ زد و گفت بیا حتمن . اون دوتا زندایی ها خوب برخورد کردن اما زنداییه که از اول اونجا بود  نه .. هنوزم خودش رو گرفته بود ( البته میشد زندایی وسطیها )

دیگه شب شد و مردا اومدن و منم برای پدرشوهر احتمالیم میوه پوست کندم و همه هم نگاه میکردن و متعجب وبودن که چه دختر پر رویی !!! منم با اعتماد به نفس کامل میوه پوست گرفتم و دادم دست پدرشوهر احتمالیم ... بعدم رفتیم خونمون و بازم بابام توی راه در حال مخ زدنمون بود ...

بعد از اونم قرار شد که من و پسره بریم بیرون چند جلسه ای ، تا همدیگرو بیشتر بشناسیم ... دوست بابام به بابام گفته بود من پسرم خوشش اومده از دخترت و میخواد که بیشر آشنا بشن ...

خوب برای آشنایی کلی بیرون رفتیم و نزدیک دو ماهی بیرون بودیم .

واقعا حرفایی زده میشد توی اون جلسات که از طرف خودم همش راست بود .. اما پسره که داشت به مقام شاهتوتیت میرسید کلی دروغ سر هم میکرد و میگفت ... یعنی حرفاش همش باد هوا بود ... اینکه ادم منظمیه ... درسش که تموم شه میره کار پیدا میکنه طبق رشته ای که خونده و خیلی حرفای دیگه ...

اوایل سرویس شخصی بچه هارو داشت ... دو شیفت بچه رو میبرد مدرسه و میاورد ... توی آژانسم کار میکرد ... قرار بود درسش که تموم میشه بره سر کار حسابداری اما ...

من که دیدم بابام داره طرف را تایید میکنه و ازونورم پدرشوهر احتمالی میگه که پسرش رو همه جوره ساپورت میکنه منم گول خوردم و قبول کردم . البته از لحاظ فرهنگی تقریبا نزدیک بودیم ... پدرشوهر هم قبول کرده بود همه جوره پسرش رو ساپورت کنه و خوب چی بهتر ای این توی این زمونه ؟ بابامم که گفته بود من تاییدش میکنم و پشتتونم و اگر پدر شوهرت جایی کم بزاره با من طرفه و اینطوری شد که بله رون گرفتیم و یه صیغه خوندیم ( چون من دوست نداشتم توی سال 89 تاریخ عقدم باشه . 90 رو ترجیه میدادم یه ماهی صیغه بودیم بعدم رسمی شدیم .. توی تاریخ 30 اردیبهشت 90 بزرگترین اشتباه زندگیمو کردم )

شهرام سعی میکرد از شاهتوت ایراد بگیره اما بابام مثل کوه پشت شاهتوت بود و ازش تعریف میکرد . آزاده هم میگفت الان برات زوده و شاهتوت کوچیکه و اینا ... خلاصه که نتونستن کاری بکنن ... منم قبل از عقد تمام بلاهایی که شهرام سرم آورده بود برای شاهتوت گفتم تا پس فردا برام مشکلی ایجاد نکنه ...

و اینطوری منم متاهل شدم . بیشترم برام مهم بود که بابام پسره رو تایید میکرد و تا چیزی میشد میتونستم به بابام بگم خودت انتخاب کردی ....

خدایی هم برای بله برون کم نزاشتن . با اینکه خودم رو نبردن برای انتخاب طلا اما یه انگشتر نشون برام آوردن و یه النگو که به دستم کوچیک بود و بعدن رفتیم عوضش کردیم و با پارچه ی گیپور و صندل و کیف پول و گلسر و پارچه ی چادری و کله قند و خلاصه تمام رسمایی که فامیلامون قدیم داشتن اینا انجام دادن و کل فامیلمون بعد از رفتن اونا داشتن از چیزایی که برام آورده بودن فیلم میگرفتن و مامان و بابامم خوشحال بودن و خوب منم خوشحال بودم که همه فامیل خاله زنکی ما دهنشون باز مونده بود و یادمه تا اونا رفتن عمه م زنگ زد و گزارش چیزایی که خریده بودن برام رو به دختر فضولش میداد و خلاصه که کلی خر کیف شدم اونشب ... البته برای ولن تاین هم شاهتوت برام یه انگشتر خریده بود اون موقع هنوز صیغه هم نخونده بودیم . انگشترشم 190 تومن شده بود و خوب منم کلی حال کرده بودم دیگه ...

عید 90 به همراه خانوادم و شاهتوت اینا رفتیم شمال سمت شاهتوت اینا عروسی پسر عموش بود و اولین سفر مشترکمون رو داشتیم و خیلی هم خوب بود البته شاهتوت بچه بازی درمیاورد گاهی اما اون موقع هنوز به حرفام گوش میداد و مشکلات حل میشد کم کم ...

بهار 90 برام زیادم خوب نبود .. روزاش خاطرات آرش رو برام یاداوری میکرد و همش در حال مقایسه بودم و گاهیم گربه م میگرفت که چرا باید اینطوری بشه ؟ دروغ نمیگم اما شاهتوت اونی نبود که من همیشه آرزوش رو داشتم و آرش خیلی سرتر از شاهتوت بود و البته رفتارش خیلی بهتر بود اما کم کم خودم رو وقف دادم با شرایط و آرش رو فراموش کردم و از وقتی ازدواج کردم تا به امروز هیچ پسری به چشمم نیومد و هیچ شیطنتی نکردم که البته فکر نمیکردم اینطوری باشم ... چت رو گذاشتم کنار و آیدی هام رو عوض کردم و مثبت شدم ... خداروشکر ...

 

/ 15 نظر / 2 بازدید
نمایش نظرات قبلی
تابان

میدونی تمی جون....این اختلاف سنی الان یکم نمود داره...بعدا که جفتتون سی رو رد کنین دیگه خودشو نشون نمیده دوسی اشتباه چرا....شوعر به این خوش تیپی داریا![ابرو]

نیلرام

ای وای یه چند روز سرنزدم بهت ها ببین چه همه نوشته [پلک] میگم یعنی شاهتوت نشد؟ شاهتوت الان یکی دیگه اس؟من نفهمیدم احتمالا پدر شوهرت یعنی شد یا نشد؟ مقام شاهتوتیت رو کسب کرد؟ تند تند بگو خب من مردم خب [نگران]

مرمره

مقام شاهتوتیت [خنده]. همیشه به نظر میاد دوس پسرا از شوهر خودم ادم بهترن ولی در واقع نیستن اونا هم یه سری عوضی مزخرف هستن که عرضه ی هیچ کاری رو ندارن و چون مسئولیتی هم رو دوششون نیست هی مهربونی الکی میکنن و حرفای 100 تا یه غاز تحویل ما طفلکی ها میدن ما هم میگیم به به دیگه این همووون شاهزاده ی کوفتی هست که منتظرش بودم اون دوس پسر خوبه هم که میاد با ادم ازدواج میکنه هر چقدر هم خبو باشه باز هم با ادم قبل از ازدواج متفاوته میشه مثله خیار و خیار شور هر دوتاش خوشمزه است ولی دو تا طعم کاملاااا متفاوت دارن. چه مثال نغزی زدم به به به خودم [شیطان][شیطان]

اسکارلت

ای جانم. من آخرش فهمیدم ان آقا شاهتوته[قلب]نگران نباش مردها همشون همونجورین........ اونایی که خوبن و دوستن که موقع ازدواج جا میزنن اوناییم که برا ازدواج پا پیش میزارن زیاد مورد قبول نیستن ولی باز همین که جرات دارن و میان کلی خوبه[گل]

فاریا

یه جورایی شوکه شدم میدونی برا چی؟ آخه فکر نمیکردم این خواستگاری که داری تعریف میکنی همین شُوَرِ الانت باشه [مغرور]یه لحظه غصم گرفت وای زندگی نامه تموم شد ولی باز به خودم امیدواری دادم تا شهرام هست زندگی نامه ادامه دارد... هنوزم نگفتی داستان دست خواهرت رو و یه بارم خیلی ناراحت بودی قرار شد بعدا بگی داستانش رو و چن تا چیز دیگه که قولش رو از قبل دادی بگی[ابرو]

فاریا

والا تو چت که نمیبینیمت کجایی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/

فاریا

این قالبتم خوبه از اون اول اولیه خیلی بهتره[پلک]

فاریا

خطاب به پسرای به ظاهر زرنگ:: یه ضربالمثل قدیمی هست که میگه::: خیلی بهتره که با دوس دختر خودت ازدواج کنی وگرنه مجبور میشی با دوس دختر یکی دیگه ازدواج کنی یاااا[نیشخند]

فاریا

خوب!!! خیلی وقته حرص شهرام رو نخوردیم همگی با هم از شهرام بگو [ابله]

خانم خونه

دیدی گفتم این همون اقای شاهتوت هستش [نیشخند] لی لی لی به سلامتی مبارک باشه گلم