سرزده سر زده

سلام . خوبین ؟

نمیدونم چرا نوشتنم نمیاد اما مینویسم . 

سه شنبه بود ! صبح بیدار شدم . ( جدی میگی ؟ خنده) بعد با مامانم حرف زدم که عصبانی بود و گفت قرار باغی که میخواستیم بریم کنسل شد ! به دلایلی . منم گفتم اوکی . بعدم بهش وایبر دادم که پس از طرف منم به زنعمو بگو که منم نمیام . چون تو نیای منم نمیام . 

که مامان وایبر داد که آزاده گفته حتمن برین که روحیه ت عوض بشه !‌

راستش زنعمو یه باغ داره ( که عموم براش خریده ها ! ) که گیلاس و آلبالو و زرد آلو داره . زنعمو هم بیست تا از خانومای فامیل رو دعوت کرده بود که بیاین آلبالو برای خودتون بچینین . که مامان گفت ما نمیریم . راستش من راضی بودم . آخه حوصله رانندگی نداشتم ! اما مامان وایبر داد که میریم . منم بلند شدم و رفتم دوش گرفتم و دیدم نمیرسم ناهار لوبیا پلو درست کنم چون صبح دیر بیدار شده بودم این شد که تن ماهی جوشوندم و بعدم دو تا تخم مرغ شکوندم توش و با سبزی پلو خوردیم ! 

بعدم چایی و دراز کشیدیم . شاهتوتم گفت مامانم امروز صبح زنگ زده که بیا خونمون . منم گفتم نمیام . که گوشی رو داده مامان بزرگ ! گفتم خوب عصری یه سر بریم اونجا بعد بریم خونه مامان من . گفت حالا ببینیم چی میشه . یه مشکلم برای پدرشوهرم پیش اومده که یادم باشه آخر پستم بگم . بعدم خودش خوابید و منم ولو شدم پای نت . ساعت حدود 4 بود فکر کنم که گوشی شاهتوت زنگید و دیدم اسم داداشش افتاد منه از همه جا بیخبر هم جواب دادم دیدم مادرشوهرمه میگه ما پشت دریم در رو باز کن!! حالا چرخ خیاطی روی میز ناهار خوری ! من با با لباس تو خونه ای !‌شاهتوت خواب . ظرفای ناهار تو ظرفشویی خونه پخش و پلا !!! لباسا روی رخت خشک کن اتاق خودمم نمیگم که فحشم ندید !!!‌

حول شدم . شاهتوت رو بیدار کردم گفتم برو پایین درو برای مامانت باز کن ( آیفون قطعه  فعلن ) منم لباس عوض کردم و لباسای روی مبل رو توی اتاق خواب انداختم در اتاق رو بستم . لیوان چایی رو گذاشتم توی آشپزخونه و اومدن بالا !!! 

شاهتوتم رفت دستشویی . اینقدر حول شده بودم که نگو ...

خلاصه دیدم مادرشوهر و خواهرشوهر بزرگه و مامان بزرگشن !‌روبوسی کردیم و گفتن چرا خبری ازت نیست که گفتم به شاهتوت بگین !! منو نمیاره !! 

نشستن و اولش یکم یخ بودن . فکر میکردم من شاهتوت رو پر میکنم اما من قشنگ تحویلشون گرفتم ! که مادرشوهر گفت من ب شاهتوت گفتم که بعدازظهر میایم . گفتم ئه ؟‌به من نگفت . بعد قیافم جوری بود که انگار خواب بودم . که مادرشوهر گفت ببخشید اومدیم از خواب بیدارت کردیم که گفتم نههههه این جرفا چیه ؟ 

نه میوه ی درست و حسابی داشتیم نه چایی دم کرده بودم . خلاصه بستنی رو آوردم خوردن بعدم چایی گذاشتم و ظرفای ناهار و بستنی رو باهم شستم و چای آوردم که حرف شد و مامان بزرگ گفت الان مادرشوهرت با پدرشوهرت قهره . که مامانه زد زیر گریه که چرا پول پسرم رو برداشته ! بعدم مادربزرگه گریه کرد !! کلن اشکشون دم مشکشونه !!!‌

که شاهتت گفت بابا برای من فرش نخرید خرید عقد نکرد و عروسی ای گرفت که من نمیخواستم و فلان و فلان و الان خرج فرشو اینا رو مادرخانومم زده پای منو اینا !!!‌ منم خودم رو مشغول صحبت با خواهرشوهر کردم  . انگار اصلن چیزی نشنیدم . بعدم به شاهتوت گفتم چرا نگفتی مامانت اینا میخوان بیان که گفت آخه فکر کردم مامانم الکی میگه !!!یعنی میخواستم یه فس کامل بزنم شاهتوت رو !!!‌

بعدم مادربزرگ گفت برین خونه پدرشوهرت گفتم من بهش میگم بریم شاهتوت میگه نه !‌من حتی بهش گفتم یه وقتی میریم که بابا نباشه اما بازم قبول نکرد . به مامان بزرگ گفتم وظیفه مابود بیایم دیدن شما اما شاهتوت گفت نه !!

خلاصه همه تقصیارو انداختم گردن شاهتوت نیشخندخنده

که خدایی هم یکی دو بار بهش گفتم که بیا بریم اما گفت نه . شما هم که شاهدید . 

نشسته بودیم که شاهتوت گفت میخوایم بریم باغ عموش (‌البته خانوما فقط دعوت بودیم ) که مادربزرگش گفت پس برای منم مربای آلبالو بیار !! یعنی تعجبیده بودم ها !!!‌

گفتم چشم ! 

اونا رفتن و مام حاضر شدیم رفتیم تهران . 

فردا صبحش ساعت 6 بیدارشدیم حاضر شدیم و پیش به سوی باغ که اطراف کرج بود . و منم راننده بودم . از بعد از عروسیم پشت فرمون ننشسته بودم که دیروز نشستم . با مامان رفتیم و صبحونه و ناهار اونجا بودیم و کلی آلبالو و گیلاس چیدیم و بعدم اومدیم خونه . 

شاهتوت بهم گفت اگر میخوای کمک مامانت مربا درست کنی من نمیام تهران . تو فردا بمون مربا درست کن من فردا شب میام دنبالت اما من از آزاده خواستم کمک مامان کنه که من برم پیش شوهرم . دوست ندارم شاهتوت تنهایی خونه بمونه . به شاهتوت گفتم میام . بعد شاهتوت اومدو بازی فوت.بال رو دیدیم و شاهتوت گفت بیا بریم که آزاده و مامان نزاشتن و شاهتوت شاکی شد از دست من که تو منو مسخره کردی .جلوی مامانم اینا چیزی نگفت اما پشتش رو کرد به من و گفت ازین به بعد میارم میزارمت خودت هر وقت خواستی با مترو برگرد بیا خونه منم گفتم من 5 میلیون طلا نفروختم و ماشین نخریدم که بخوام با مترو برم جایی . منم با ماشین میام خونه مامانم و بر میگردم . دیگم قهر کردم باش . البته براش توضیح دادم که آزاده گفته کمک میکنه و الانم بخوای بریم من میام . اما خوب دید نمیتونه رو حرف مامانم حرف بزنه سر من خالی کرد ! صبح بیدار شدیم و من کمک مامان هسته های آلبالو رو دراوردم و کمی هم برای مادرشوهرم گذاشتم کنار و مامان مربا درست کرد . سر صبحونه شاهتوت داشت میگفت اگر من دیشب نمیومدم تهران میرفتم آژانس و فلان که دیگه عصبانی شدم و گفت چی میگی ؟ این همه منت میزاره . فلانی زنش رو هر شب میبره بیرون اونوقت تو به خاطر من تا تهران اومدی کلی نق میزنی و منت میزاری ؟ با نداریش بساز با اخلاق بدش بساز حالام اینطوری .بغض کردم و گریم گرفت و رفتم توی اتاق . .. واقعا بهم فشار اومده بود . یکم گریه کردم و صبحونه هم نخوردم . شاهتوتم رفت بیرون دنبال کاری . بابام که خواب بود فکر کرده بود ما دعوا کردیم و شاهتوت مثلن پا شده رفته کرج! ناراحت شد و پا  شد و رفت بیرون . بعدم من کمک مامان کردم و شاهتوت اومد و خیلی عادی بود اما من حسابی توی قیافه بودم . دیگه صبرم لبریز شده بود . این همه کوتاه بیا و حالا شوهرت اینطوری بگه !!! 

موقع ناهار زنگیدم به بابا که بیا ناهار بخوریم بعدم ما بریم کرج که گفت با کی میخوای بری گفتم با شاهتوت دیگه ! بعد فهمیدم بابا فکرک رده شاهتوت رفته !!

خلاصه ناهار رو زدیم و اومدیم خونه مادرشوهر . شاهتوت گفت مامان بزرگ میخواد بره شمال بریم خدافظی 

وقتی رفتیم باباش خواب بود . منم معمولی نشستم و هرچی خواهر بزادراش گفتن چه عجب گفتم به داداشتون بگین ‍‍!!‌شاهتوتم رفت ماشینش رو شست . تو این حین باباش بیدار شد و منم معمولی بودم و گرم گرفتم که به نظرم باید یکم خودم رو میگرفتم . بعدم شاهتوت اومد و اونم انگار نه انگار . کاملن معمولی اومد دست داد به باباش . یعنی حرصی میخوردما . گفتم الان اینا میگن زنش مجبورش کرده که نیاد خونه ما . 

یکم نشستیم زنداییش با نی نی ش اومد و کلی نینی بازی کردیم . البته نی نی همش خواب بود . بعدم ساعت نه اینا اومدیم خونمون . به شاهتوت گفتم زیاد نریم خونشون که احتراممون حفظ بشه . البته شاهتوت هم موافق بود . خداروشکر . البته از حرف تاعمل کلی راهه . 

خداروشکر شرکت قبلیه که شاهتوت توش بود حدود دویست و پنجاه تومن دادن به شاهتوت . هر چی فال ابجد میگرفتم میگفت خیالت تخت که اتفاقات خوبی واست توی راهه . واقعا هم خبرای خوشی در راه بود . ( فال ابجد رو میتونین از بازار دانلود کنین ) 

 

امروزم اصلن حال و حوصله ی کار کردن نداشتم . 

 

پ.ن : پدر شوهر چند وقت پیش شناسنامه و کارت ملیش رو گم میکنه اما نمیره به پلیس خبر بده . حالا از کلانتری زنگیدن که پاشو بیا کلانتری . وقتی میره میفهمه انگاری یکی رفته با کارت ملیش سیم کارت رایتل خریده بعدم گذاشته توی گوشی آیفون دزدی ! طرفم شکایت کرده و رد سیم کارت رو زدن ! حالام با سند آزاد شده !!!‌

باید بره ثابت کنه که شناسنامه و کارت ملیش رو دزدیدن ! اینم از بیخیالیه پدرشوهر . 

/ 12 نظر / 2 بازدید
نمایش نظرات قبلی
میلاد

چه شانس گندی داره پدر شوهرت

نسیم

عجب پدر شوور خنگ و بیخیالی [چشمک] شاهتوت عجب کاری کرده نگفته مامانش اینامیخوان بیان..طفلی تمشک جونم ..منم از مهمون سرزده متنفرم , اعصاب آدم بهم میریزه به به مربای آلبالو ..نوش جونتون

خانم خونه - تبسم

آخي بيچاره پدر شوهرت - مادر شوهرت فيلمشه كه گريه ميكنه يا واقعا دل نازكه؟ [نیشخند]

ملودی

سلام این بازار که گفتی ازش فال ابجد رو دانلود کنیم ینی چی؟!!![سوال]منم ازین فالا میخام

نیکا

سلام عزیزدلم خوبی؟ وای متنفرم از مهمون سرزده این خانواده شوهر منم جدیدا سرزده میان. مخصوصا پدرشوهر. خوبه خونتون جارو و گردگیری نمیخواسته. آخ آخ یه بار مادرشوهر و پدرشوهر سرزده اومدن خونمون. یعنی سگ داشت میزد گربه میرقصید.[نیشخند] تصمیم گرفتم همیشه خونه رو تمیز نگه دارم باید کم کم شروع کنم به تمیز کردن. چقدر خوبه که با اینکه به خانوادت وابسته ای اما بازم احساستتو کنترل میکنی و فکر زندگیت هستی. میدونی منظورم چیه. با اینکه از خانوادت یه کم دوری و سرکار نمیری و توی خونه تنها هستی بازم بی تابی خانوادتو نمیکنی یعنی خیلی خوب با شرایط کنار میای. این اخلاقتو دوست دارم خیلی زیاد.

مرمره

این خانواده ی شوهر همیشه همینن خودشون میدونن هر چی هست زیر سر پسرشونِ ولی بازم به عروس که میرسن یه طوری رفتار میکنن انگار اون مسئول همه چی بوده. هیه عجب اتفاقی واسه بابای شاهتوت افتاده ها چقدر بیخیال بوده یعنی توی این مدت که مدارکش رو گم کرده هیچ احتیاجی هم بهشون نداشته که نرفته پیگیری کنه و المثنی بگیره اون یارو دزده هم عجب ادمی بوده [شیطان]

مهتاب

خیلی بی خیاله این پدرشوهرت! مدارک به این مهمیرو ازش دزدیدن اطلاع نداده؟! این خیلی خوبه که نمیخوای شوهرت تنها بمونه اما اینکه وقتی میری خونه مامانت اونم بیاد ور دلت بشینه خوب خیلی زور داره! کارش رو ول کنه بیاد اونجا بیکار بمونه توی خونه؟ خوب حق داره غر بزنه! اگه واقعا از کارش مونده باشه و الکی بهونه نیاورده باشه البته!!!

محبوبه

واي من يعني اگر خونه كثيف بود و مهمون سر زده ميومد خونمون واقعا هنگ ميكردم و بايد دكمه ريستمو ميزدند. اما در كل واقعا به نظرم اين كار بدترين كار ممكنه كه يكي سرزده بره خونه كسي. خوب ممكنه يكي تو خونش ميوه نباشه، سر و وضع خوبي نداشته باشه و هزارتا چيز ديگه.

ملودی

منم اون اولا همیشه خانواده شوهر سرزده میومدن.بعد یه دوباری در رو روشون باز نکردم [نیشخند] دیگه حساب کار دستشون اومد[نیشخند] الهی العفو......

نیکی

وااای چه بلایی سر پدرشوهرت اومده سر بیخیالی!! عزیزم ببخشید اینو میگما ولی اونوقتی که شاهتوت اومد دنبالت و مامانت نذاشت برگردید خونه به نظر من چون شاهتوت روش نشده رو حرف مامانت نه بگه خودت باید باید به مامامت میگفتی که نمیتونیم بمونیم چون تو از شاهتوت خواستی بیاد شاید حق با تو باشه و به قول تو شوهرای مردم هزار تا کار هر شب برا زناشون بکنن و چیزی نگن ولی تو این قضیه خودتو بذار جای شاهتوت که اگه این قضیه بر عکس میشد خودتم چقدر حرص میخوردی من فقط برداشتمو گفتم عزیزم ببخش اگه اشتباه کردم:*