زندگینامه 33

 

طی سوتی ای که من دادم آزاده آدرس وبلاگم رو پیدا کرد . اتفاقا خودمم فهمیدم . طی اتفاقاتی که توی سال 89 افتاد بابام بیکار شد و  یه سری اخلاقای بد پیدا کرد و با مامانم یکم مشکل داشتن . ازین جر و بحث های زن و شوهری که با بالا رفتن سنشون هم بیشتر و بیشتر میشه . بابا به دل مامان رفتار نمیکرد و مامان نق میزد و منم اعصابم بهم میریخت ازین جر و بحث ها و توی وبلاگم مینوشتم . مخصوصا که یکی از فامیلای بابا کلی دروغ از طرف مامانم گفته بود و بابام گیر داده بود به مامانم که تو پشت سر من حرف زدی و اینطوری رابطه مون توی فامیل سرد تر و سردتر شد ( خداروشکر ) و من تمام اینا رو توی وبلاگم که با یه اسم مستعار ساخته بودم مینوشتم . حتی ماجرای اون تابستونی که با شهرام اینا رفته بودیم مسافرت و با آزاده دنبال هم میدویدن و شوخی میکردن رو هم نوشته بودم و گفته بودم بدم میاد ازین حرکتاشون که میخوان حسودیه من رو در بیارن ... اما اسمی از هیچ نفری نیاورده بودم . راستش خودم بیشتر میترسیدم که شناخته بشم ... مثل الان که هزار جور قفل زدم به وبلاگم و کلی اسم مستعار انتخاب کردم ... یه سری از دوستای قدیمیم میدونن که کدوم وبلاگم رو میگم ( خانومه جون مرسی که من یادت بودم ) تا اینکه آزاده آدرس وبلاگم رو پیدا کرد . و من هم فهمیدم پیدا کرده چون یک بار میخواست یک سایتی رو نشونم بده از توی لپتابشون تا اومد آدرس رو بزنه من اسم وبلاگم رو دیدم که پیدا کرده بود و مشخص بود کلی هم آرشیوم رو زیر و رو کردن ... خودشم دید که من دیدم ... گذش و تولد آزاده و شهرام شد ( تولدشون یک روز بود ) خوب من خیلی ادم یک دنده و لجبازو کینه شتری هستم و اصلا دلم نمیخواست به شهرام و آزاده زنگ بزنم و تولدشون رو تبریک بگم ! به خاطر همین توی وبلاگم نوشتم و تولدشون رو تبریک گفتم ... اما دیگه زنگ نزدم . راستش مامانمم کلی بهم گفت زنگ بزن و تبریک بگو الان شهرام ناراحت میشه از دستت اما خوب امان از لجبازی !

یکی دو روز که گذشت آزاده زنگ زد به مامان و کلی دعوا که چرا دختر فلان فلان شده ت ( من رو میگفت ) زنگ نزده تولد من و شهرام رو تبریک بگه مامانم داشت توضیح میداد و بهانه میاورد که چرا من زنگ نزدم که من گفتم بهش بگو توی وبلاگم بهش تبریک گفتم که . آزاده از پشت خط به مامان گفته بود من ادرس وبلاگش رو ندارم . منم داد زدم بش بگو دروغ نگو خودم دیدم ادرسش رو توی وبلاگتون ! آزاده هم گفت باید زنگ میزدی و به شهرام تبریک میگفتی و خلاصه کلی سر مامانم نق زد بود و باز مامان کلی رفت رو مخم که بزنگ اما من نزدم . البته مامان خیلی هم بهم گیر نمیداد چون میدونست شهرام چه بلاهایی سرم آورده بود ...

آزاده و شهرام هم بیکار نشستن و به بابام گله کردن اما بابام به روی من نیاورد .. چون خودشم زنگ نزده بود :دی ... ( منم مثل بابامم)

خلاصه شهرام که نمیتونست به بابا نق بزنه از طریق من وارد شد و کلی نق زدن و وقتی دیدن من عین خیالم نیست و حتی وقتی دیدمشون به روی خودمم نیاوردم دیگه داشتن میترکیدن ...

یه شب که مامانم اینا بیرون بودن مامان زنگید و گفت که من و بابا داریم میریم خونه شهرام اینا ... پرسیدم چرا اینقدر یهویی گفت شهرام زنگ زده و گفته کارتون دارم !!

شب که مامان اومد بالا قرمز شده بود از عصبانیت ... شروع کرد به گفتن .. ( دقیقا این طوری که من تعریف میکنم نگفته بودا اما خوب اینایی که خواهم گفت رو گفته بود به مامان حالا شاید یه جوره دیگه شروع کرده بوده اما همه اینا رو گفته بود ).

وقتی رفتیم خونه شهرام اینا هنوز نزاشته بشینیم لپتاپ رو آورد و شروع کرد ... تمام چیزایی که نوشته بودی رو برای بابا خوند . چرا نوشتی که من و بابا دعوا کردیم . چرا قضیه فلان فامیل رو نوشتی  چرا نوشتی آزاده وشهرام  توی شهرستان دنبال هم میدویدن و میخوان حرص منو در بیارن !! گفتم همه رو برای بابا خوند ! گفت آره .

میگه تمام فامیل من میان اینجا رو میخونن . همه میتونن بخونن اینجارو . شوهر خواهرم ، خواهرم از هلند , پسر خالم همه میتونن برن بخونن . ( خوب بابای من که با وبلاگ و نت آشنایی نداشت و الانم زیاد نداره که بدونه که من با اسم مستعار نوشتم و خیلی سخته کسی که توی ماجرای زندگیه ما نیست بفهمه که من نوشتم اینارو ) بابای منم که فکر میکرد آبروش رفته کلی عصبانی میشه و میان خونه . ( شهرام و آزاده میدونستن من از بابام حساب میبرم .) بابامم به خاطر اینکه با من دعواش نشه اون شب تا دیروقت توی پارکینگ موند و فقط یه اسمس داد که شما دوتا دختر تا آبروی من رو نبرین و منو سکته ندین ول کن نیستین ... منم براش نوشتم قضیه رو یه جور دیگه برات توضیح دادن ... اینطوریام که اینا میگن نیست . خلاصه که بابام تا چند روز با من سرسنگین بود .

منم فرداش رفتم تمام مطالبی که توی وبلاگم بود رو صبت موقت و عدم نمایش زدم و فقط شعرا یا مثلن جک هایی که نوشته بودم رو نگه داشتم و بقیه اش فرت ...

دو سه روز بعد چند تا جمله ی قشنگ دیدم که توی وبلاگم نوشتم . یکیش این بود البته دقیقا یادم نیستا . یکمش این بود که بالاخره ما نفهمیدیم سکوت علامت رضاست یا جواب ابلهان خاموشیست . به جون بچم از روی نیت بد ننوشتما . خدایی از جمله اش خوشم اومده بود . یا اینم نوشته بودم

الهی روزگارت آفتابی

 الـهـی شامگاهت ماهتـابی

 الــهــی در هــمـــه دوران عـمـــرت

 به قــلــب هـــرکه خـواهــی راه یــابـــی

یا این که

  برای پخته شدن

                 کافیست

                           هنگام عصبانیت

                                        از کوره در نروید

یا این جمله که نمیدونم جواب ابلهان خاموشیست یا سکوت معنای ضایت است ؟

بازم بابام رو گشوندن خونشون و گفتن ببین دخترت به ما توهین کرده و نوشته جواب ابلهان خاموشیست ... بازم بابام با من سرسنگین شد .. منم دیگه توی اون وبلاگ هیچی ننوشتم....ناراحت

 

/ 0 نظر / 2 بازدید