آزی نامه 5

شهرام تهدید کرده بود میاد دمه در خونمون و سرو صدا میکنه و آبروریزی میکنه .. مامان زنگ زد خونه و گفت درو قفل کن و اگرم شهرام زنگ درو زد اصلا درو باز نکن و اگر دیدی داره سرو صدا میکنه زنگ بزن به صد و ده و بگو ... خوب من کلی ترسیدم .. چون من و پدر بزرگم خونمون تنها بودیم ( پدربزرگم هر چند وقت یک بار میاد خونه ی ماو چند روزی میمونه ) راستش گفتم زمینه رو برای پدر بزرگم فراهم کنم که یهو شوکه نشه .. گفتم شاید شهرام بیاد خونمون و داد و بیداد کنه شما ناراحت نشی .. درارو هم قفل کردم .. بابابزرگ گفت آخه چرا و من بهش گفتم سر کار نرفته و وقتی آزاده باش دعوا کرده شهرام گفته چرا نق میزنی و دعواشون شده  ! ( آخه بابا بزرگ نقش بی بی سی رو داره و هر اتفاقی بیفته به عمه ام میگه بعد من میخواستم راستش رو بگم بهش هم اینکه شاید باور نمیکرد هم اینکه میرفت پخش میکرد واسه همین من بهش دروغی اینطوری گفتم )

مامان اینا اول میرن کلانتری و بعدم میرن درمانگاه .. وقتی میرن درمانگاه به شهرامم میگن کجان و شهرامم میره اونجا ! ( جرات نداشت بیاد دمه در خونمون و سرو صدا بکنه . فقط میترسوند ) وقتی میرن درمانگاه شهرام خیلی شلوغ میکنه و میگه زنمه .. خودم میخوام ببرمش دکتر و وقتی دکتر میگه باید از دستش عکس بگیرن و گچ بگیرن و هزینشم میشه 200 تومن ( شاید صد تومن دقیقا یادم نیست ) شهرام سرش رو میندازه پایین . خوب پولی نداشت ! خواهرم خرجش رو میداده دیگه ! باباهم بهش میگه چی شد ؟ مگه زنت نیست و منشی اونجا هم به بابام میگه این همه داشت سروصدا میکرد پس چی شد؟ چرا رفته اونور وایساده ؟ بابا حساب میکنه و مامان و آزاده میرن که دسته آزاده رو گچ بگیرن ! مامان یواشکی به دکتر میگه که آقای دکتر اگرم دستش چیزی نیست شما یکم آب و روغنش رو زیاد کن ویکم شلوغش کن که دامادم یکم بترسه ! دکتر با تعجب به مامان نگاه میکنه و میگه  اگر چیزی نیست ؟ خانوم شاید دخترت دیگه نتونه انگشتش رو خم کنه ؟ دو هفته نباید اصلا دستش رو تکون بده شما میگی اگر مهم نیست ؟ خیلی هم مهمه .. مامانم اونجا واقعا ناراحت میشه ! دختر دسته گلت رو بدی ، خونه بدی جهیزیه بدی ( دیدین من چقدر منت خونه رو میزارم سر شهرام ؟ ) و همین هفته پیش 500 تومن داده بود به شهرام اونوقت این آقا اینطوری جبران کرده بود ؟ خلاصه دکتر به شهرام میگه که شاید خانومتون دیگه نتونه انگشتش رو تکون بده و ازونورم نامه میده برای پزشک قانونی و آزاده میاد بیرون .. شهرام باز هم دمه درمانگاه تا خونه که سوار ماشین بابا شده بوده کلی حرف میزنه و سرو صدا میکنه و بابا هم زنگ میزنه به شوهر خواهر شهرام که بیا این پسرو جمع کن تا نزدم بترکونمش ( دقیقا که اینطوری نگفته که من اینطوری میگم )

 شهرامم بابا رو تهدید میکنه اگر به بابا و مامانم زنگ بزنی و بگی منم زنگ میزنم به کل فامیلاتون و میگم دخترت چه ها کرده !

 مامانمم میگه هر زنگی که به فامیلام بزنی سه تا زنگ میزنم به فامیلات .. به عرعر ( شوهر مرمر ) به شوهر خالت و به که و که ... فکرکردی من کم میارم .. دیگه اون مامان و بابا مردن .. ما دیگه خانوم و آقای تمشکیانیم برای تو .. ( مامان تمام عصبانیتی که این چند سال جمع کرده بود رو خالی میکنه )

شهرام به مامانم میگه میدونی چرا دستش رو شکوندم ؟ واسه اینکه یه شب رفته خونه ی همکاره مردش .. مامان گفته مگه فلان روز رو نمیگی ؟ خونه ی من بود و آقای ت همسایمون هم شاهده ... فکر کردی .. انگایی که به ما میچسبونی ماله خودت و خانوادته ! بعد باز شهرام میگه اگر زندگیه من و خواهرم رو بهم بریزی زندگی تمشک رو بهم میزنم ... فکر کردی که چی ؟ شاهتوت یه دوست دختر مشهدی داشت و میاورد خونه ی ما ، ما باهاش رابطه داشته باشیم ..

 مامانمم میگه تمشک خودش همه رو میدونه ( اینو یادم نیست گفتم یا نه آزاده به من گفت که شهرام یه عکس داره از شاهتوت که پیرهنش تنش نیست توی آشپزخونه ی ماست و یه دخترم روی مبلمون نشسته ... دختره دوست دختر شهرامه میدونم . دوست دختر که نه ! جند.ه ست ... بهم گفت که بدون که شهرام همچین چیزی داره و تو یه وقت عصبانی نشی .. من که به شاهتوت گفتم گفت عکس رو بیار ببریم به قاضی و دادگاه نشون بدیم اگر عکسه فوشاپ نبود هرچی خواستی بگو .. من هیچ وقت همچین کاری نکردم عکسیم میگی برای اون دفه است که با دلقک و پسر عموم دعوتمون کرد رفتیم خونشون و قلیون کشیدیم گرم بود من پیرهنم رو دراوردم ) خلاصه مامانمم جوابش رو میده و میاد بالا ...

( داخل پرانتز بگم که شاهتوت فرداش زنگید به شهرام و گفت تو همچین حرفی زدی ؟ شهرام بهش گفته من چیزی راجع به تو نگفتم ! من فقط میخوام زندگیه خودم رو نجات بدم ! پرانتز بسته )

اینم بگم که خواهر شهرام کلید خونه ی آزاده رو داشته و گاهی با دوست پسراش میومده ... فکر کنم قبلا اینو گفته بودم خواهر شهرام شوهر داره و پسرش مدرسه میره ... کلن خانوادگی مشکل داشتن و جالب اینجاست که هم شوهرش یه جورایی میدونه زنش هرزه است هم مادر و پدر خوده زنه میدونن دخترشون چیکارست اما هیچ کس به روش نمیاره !

واسه همین شهرام ترسیده بود که زندگیه خودش و خواهرش رو بهم بزنیم واسه همین کلی تهدید کرده بود و خوب منو هم میشناسه که حساسم روی شوهرم ...

اون شب خواهر شهرام زنگید خونمون و اول کلی قربون صدقه ی خواهرم رفته و زبون ریخته و بعدم گفته که آزاده جان من اگر کاری میکنم لبم رو پاک میکنم میام خونه و قربون صدقه ی شوهرم میرم و تو چرا گذاشتی شهرام بفهمه که مثلا با یه مرد اسمس بازی میکنه .. آزاده هم بهش میگه اولن من کاری نکردم بعدم همین آقا پسری که میگی رو خود شهرام گذاشت توی دامنه من !

بعدم خواهرش و شوهرش اومدن خونه ی ما و گیر دادن به آازده که تو چرا زودتر نگفتی به ما که شهرام داره هرزگی میکنه ... اول تمام تقصیرارو انداختن گردن خواهرم که تو باید میگفتی .. خواهرمم گفته من همه رو به مادر شوهرم گفته بودم و بازم شوهر خواهر شهرام میگه باید به من میگفتی ... بابا هم برای شوهر خواهر شهرام قاطی کرد که مرد حسابی یکی دیگه هرزگی میکنه تو به دختر من میگی تقصیره تو هست. کسی معصوم بود و مظلوم باید زد دستش رو شکوند و بعدم بهش گفت تقصیره تو هست ؟ بعدم مامان به خواهر شهرام گفت فعلن نه شما نه هیچ کس دیگه به دخترم زنگ نزنین . شهرامم نه زنگ بزنه نه اس بده نه هیچ چی !

فرداشم رفتن پزشک قانونی و به خواهرم یکی دو ماه طول درمان داد اما خواهرم چون نمیتونست نره سرکار رفت و البته منم به مامان گفتم بزار بره که سرش گرم باشه .. هر چی نره بدتره .. تو خونه افسرده میشه .. ازونورم گفتم اگر اسمس بازی کرد با مهدی شما چیزی بهش نگین .. اون الان احتیاج داره به یه سرگرمی که شهرام رو فراموش کنه ... نه اینکه ولش کنین اما خیلی هم بهش گیر ندین . البته دیگه یه سیم کارت دیگه بهش دادیم که شهرام ندونه شمارش رو که بعدن اگر قضیه پرینت اومد وسط مشکلی برای آزاده پیش نیاد .  

آزاده که میترسید با شهرام دعوا کنه حالا اومده بود خونه ی خودمون و شهرام بی چشم و رو هم هنوز میرفت توی خونه ی آزاده و خودش یعنی اون یکی خونه ی ما ....

ادامه دارد 

/ 9 نظر / 2 بازدید
خانم خونه

خوبه که این کارهارو کردید - همین پزشک قانونی و شکایت و ... چه شوهر خواهی داشته این شهرام میدونسته زنش چیکار میکنه ولی هیچی؟ حتما خوده شوهر خواهره هم یه کارایی میکرده

خانمی

واقعا چرا انقدر این شهرام هرزه است؟ مگه یه زن به این خوبی و خونه زندگی تکمیل داره کمشه؟ دیگه چی میخواسته که اینقدر کثیف بازی درآورده ....

آینه

سلام عزیزم خوبی؟ ای بابا....!!!!! پس کی این غمنامه تموم می شه. هر روز بیشتر دلم ریش میشه. [عصبانی] کلید رو عوض می کردین، از خونه هم پرتش می کردید بیرون. میفرستادین ور دل خواهر جونش. واقعا برام سواله که چرا این کارو نکردین...... زده دستشو شکونده! نماز و روزه هات هم قبول

مرمره

یعنیاااا تمشک قلبم از عصبانیت درد گرفت هووووف خدا اخه اینا چین افریدی پدر و مادر شهرام معلوم نیس چه نونی دادن به بچه هاشون که اینطوری کثافت و هرزه از کار در اومدن. زنیکه رو بگو افتخار میکنی خرابی تازه جار میزنی بعله من خرابم ولی بعد از کثافت کاری میرم خونه قربون صدقه ی شوهر خاک بر سرم میرم احمق بی سر و پا. اون شهرام حیوووون و بگو مفت مفت خورده و گشته گردنش کلفت شده اشغال وای یعنی اگه به من بود این مردک تا حالا مرده بود به بدترین شککککککل. خوب شد وقتی این جریانات پیش اومد تو مجرد نبودی وگرنه معلوم نیس باز چه بامبولی سر تو در می اورد خوک پست.

اسکارلت

خدایی چه زجری داده بهتون!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! راستی من رمز عکس آقای شاهتوت رو ندارما...

محبوبه

چقدر خواهرت مظلومیت به خرج داده و این همه مدت طاقت آورده

مهتاب

اگه دستم به این شهرام عوضی میرسید با ناخونام ریز ریزش میکردم!