ماه رمضان آمد

سلام . خوبید ؟  پرشین بلاگ خیلی باحاله . من دوشنبه فکر کنم اون پست رو نوشتم اما ایشون نوشته سه شنبه !!! 

خوب بریم سراغ تعریفی جات . 

دوشنبه که اتفاق خاصی نیفتاد . راستش یادم نیست چی شد . فقط یادمه عصری مرغ گذاشتم بپزه که باش ساندویج مرغ درست کنم که شاهتوت زنگید که میای خونه بابام اینا گفتم نه . آخه غذا گذاشتم . خودش رفت که چند تا خونه ببینه . منم نشستم به دامن بافتن. بعد دوباره شاهتوت زنگید که تمشک میگم دایی بیاد دنبالت بیا خونه مامان اینا یکم میشینیم و بر میگردیم . منم مرغا که پخته بود خاموش کردم و حاضر شدم و یکم تیپ هم زدم و منتظر دایی شدم که اومد دنبالم. بیشتر به خاطر نی نی دایی رفتم . 

رفتیم اونجا و حس کردم مادرشوهرم باهام سرده . یک بار سلامش کردم خودش رو زد به نشنیدن . دفه ی دوم که سلام کردم جوابم رو داد !! دیگه رفتیم تو شاهتوت هم بود . یکم نی نی بازی کردیم . بعد نشستیم و یکم شربت خوردیم و پدرشوهر اومد و من به احترامش رفتم رو زمین بشینم که بیاد روی مبل دیدم که رفت نشست زمین و منم نشستم روی مبل . بعد حرف سر بازی شد که گفتند سر بستنی بازی کنیم . یعنی هر کی باخت بستنی بخره . منم رو کردم به شاهتوت که اره سر بستنی شکلاتی بازی کنید . یهو پدرشوهر زد روی دستم . ( آستینم رو داده بودم بالا . روی خود دستم زد ) که من شوک شدم یهو . هم سوخت هم جای انگشتش موند . گفتم چرا میزنی بابا ؟ گفت آخه تو پریدی وسط حرف من و شاهتوت ! گفتم شما داشتی با دلقک صحبت میکردی . گفت نه من داشتم با شاهتوت حرف میزدم . بالاخره گفت که چطوری روی سند مغازه ش وام میدن . بعد که حرفش تموم شد من گفتم که شاهتوت خان من میگم مامانم بزنتت . باز پدرشوهر گفت من دیدم مامان به پسر من مشت محکم میزنه . گفتم کی دیدی ؟ گفت دیدم .( راست میگه مامانم مشت میزنه به شاهتوت اما مثلا یه چیزی میگه به شاهتوت بعد به شوخی مشت میزنه . اونم مگه مشت مامان من چقدر قدرت داره؟ بعدم شاهتوت خیلی سفته گوشتش . یعنی اصلا دردش نمیاد ولی من خیلی پوستم نازک و مخصوصا پوست دستم سفیده و زودی جاش میمونه ! ) بعد دوباره یکی دیگه زد روی دستم که شاهتوت دستش رو آورد جلوی باباش و گفت نزن . بعد منم از حرصم  شاهتوت رو ویشکون گرفتم و زدمش که فوری مادرشوهرم اومد گفت نزن پسرم رو . گفتم بابا منو میزنه اشکالی نداره . من نزنم شوهرم رو . گفت بابا بات شوخی میکنه !!! دستم رو برداشتم و گفتم دیگه نمیام خونه تون که باز پدرشوهر زد روی پام که بازم دم دلقک گرم که گفت نزنش بابا ئهههه ! 

بعد پدرشوهر میگه چوب پدرشوهر گله هر کی نخوره خله ! گفتم من میخوام خل باشم آقا . حرفیه . بعدم نشونش دادم جای دستش مونده بود . گفتم میرم دیه میگیرم ازت . یعنی موندم اصلا ازین رفتار مزخرفش . 

یه اخلاق خیلی بدی دارم . دارم خودم میگم خیلی بده . اینکه تا یکی یه کاری میکنه فوری تو دلم میگم به حق امام حسین ان شاءلله بدترش سر بچه ت بیاد . اونجا هم تو دلم داشتم میگفتم که بعد به خودم اومدم و حرفم نصفه موند . گفتم پدرش بیشعوره . چرا سر دخترش بیاد خوب ! 

دیگه منم نفرین نکردم . 

بعدش نشستیم و مردا رفتند بیرون بازی و مام نی نی بازی کردیم . مادرشوهرمم اومد گفت شام میمونید . به شوهراتون گفتم گفتند نمیمونیم !!! خیلی باحاله کلا . دیگه منم گفتم نه غذا درست کردم . 

یکم دیگه نشستیم و حرفیدیم که زندایی شاهتوت گفت من رفتم دو تا مانتو خریدم . منم هیچی نگفتم . یه جا هم آدرس گرفتم از پیازچه که برم مانتو بخرم . گفت مانتوی سایز بزرگ داره . حالا برم ببینم ...

بعدم که دیگه اومدیم خونه مون که پدرشوهر ازونور میگه به تمشک بگو بات شوخی کردم ناراحت نشی . خسته نباشه . دوبارم گفت . منم گفتم نه ناراحت نشدم . 

ولی خیلی ناراحت شدم . 

مادرشوهرمم یکم بهمون تمشک جنگلی که از شمال چیده بودن داد ! دیگه کم کم یخش باز شد . فکر کنم ازین که شمال بوده من نرفتم خونه شون ناراحته . وقتی به من نگفتند چه انتظاری دارن خوب ؟ بعدم ما برنامه گذاشته بودیم . حالا وقتی اونجا بودیم گفتند که میخوایم بریم عسلویه با ماشینمون خونه دخترمون . یه دو روز بیا اینجا بمون . گفتم شما فقط رفتنتون دو روز طول میکشه !!! دو روزم برگشت . چهار روزم بمونید میشه هشت روز . گفتند اره دیگه ... گفتم من تنها نمیمونم خونه تون . میترسم . بعدم که اومدیم خونه به شاهتوت گفتم که قبول نکنه . چون واقعا میترسم خونه شون تنهایی ! 

خونه شون یه جورایی ویلایی و حیاط داره . بعد آدم میترسه دیگه ! مخصوصا که سابقه داره که چند بار دزد زده خونه شون رو ! 

بعد اومدیم خونه و من سیب زمینی و پیاز خلالی کردم  و سرخ کردم و بعدم مرغ رو ریش ریش کردم و اونم اضافه کردم به سیب زمینی ها بعدم توش یکم آب مرغ ریختم و گذاشتم یکم سرخ بشه و بعدم برای ناهار فردای شاهتوت پلو کشیدم و روشم از همین مرغ دادم و یکم آوردم که به عنوان شام بخوریم . بعدم دیگه خوابیدیم . حالا خدایی من دروغ نمیگم . وقتی بوق نداریم میگم نداریم . شاهتوت فیلم دیده بود . همین فیلمای سینمایی خارجی که توش چند تا صحنه هم داره . 

شب شاهتوت خوابید و منم یکم با گوشیم ور رفتم و یک ساعت بعدش اینا دیگه دراز کشیدم . شاهتوت رو بقل کردم و بوسیدمش و اومدم بخوابم شاهتوت اینوری شد و منو بوسید و .... بله .. یه بوق دیگه !!! چقدر ما زن و شوهر بی جنبه ایم  . ولی جالبه . بعدش شاهتوت میگه مگه من خواب نبودم ؟ میگم چرا والا یهو پا شدی و بوق زدی !!! 

این همه گفتم اینا همه ش دو شنبه بود !!! خنده

سه شنبه صبح که خوب معلومه با دوش گرفتن شروع شد . 

بعدش هم اتفاق خاصی نیفتاد . فقط متوجه شدم باز مامان و بابا با هم دعوا کردن و بابا گفته اصلا طلاقت میدم خنثی حالا الکیه ها . اما خوب چه میشه کرد . میگه دیگه !!! من منتظر بودم که بابا اینا دیروز بیان خونه ببینیم که نیومدن . 

شبم شام عدسی درست کردم و شاهتوت یه پیاله خورد فقط . برای فرداشم برنج و عدسی گذاشتم . 

چهارشنبه هم قرار بود بابا اینا بیان اینور که خونه ببینیم که شاهتوت گفت دیر میام و پدرشوهرم نبود و منم گفتم نیان . خوب بیان ما چطوری بریم خونه ببینیم وقتی نه شاهتوت هست نه باباش . نه من آدرس بلدم . والا ! اما شاهتوت میگفت بابات اینا از تهران بیان کرج یه خونه ببینند و برن . که آخرم دعوامون شد و منم گفتم اصلا هر کاری میخوای بکن . هر خونه ای میخوای بخر. من چون بابام تجربه داره میگم بیاد ببینه که سرت کلاه نره . که خونه خوب بخری ... اما خوب نرود میخ آهنی در سنگ . والا ! 

شامم قورمه سبزی درست کردم . برای فردا سحری هم داشته باشم . 

امروز صبح با بابام صحبت کردم تلفنی . کلی درد و دل کردیم و گفت من خونه ام رو میفروشم و میتونم بهتون یکم کمک کنم . گفته نهههههه بابا جان . پدرشوهرم با اینکه میدونه الان وضع بابام خوب نیست هی میگه از پدرزنت پول بگیر.  حالا بگی که دیگه هیچی . میگن همه پولت رو بده . گفت نه به اونا نمیگم به تو میگم . گفتم فعلا صداش رو در نیار . بزار اگر خونه تاپی به تورمون خورد و پول کم داشتیم بهمون بده . گفت خلاصه تا ده تومن میدم بهت . چون نصفش به نام تو میشه . اونوقت پدرشوهر وقتی شاهتوت گفت پول کمک کن خونه بخریم گفت ندارم . در صورتی که روز قبلش میگفت ماشینت رو هفت تومن بفروش به من !!! یعنی داره دیگه ! 

بابام اینا کلا دو تا خونه دارن تو تهران . بعد الان که دیگه بابام سر کار نمیره و اجاره خونه هم زیاد نیست تصمیم گرفته بفروشه و بزاره توی بانک تا سودش رو بگیره . خوب دیگه بابا و مامانم که کم کم دیگه نوه دار خواهند شد ( حالا یکی دو سال دیگه که آوا بیاد ) و داماد دارن نمیتونن با نداری بگذرونند . اتفاقا خودم بهشون گفتم بفروشید . چرا ورثه بخوره . خودتون بخورید و لذتش رو ببرید والا 

چرا بعدن داماد بخوره ؟!! یا حتی من و خواهرم که دخترشونیم ؟؟؟ خودتون بخورید و لذت ببرید و خرج کنید . 

خدا به همه پدر و مادرها سلامتی بده . الهی آمین 

/ 6 نظر / 2 بازدید
لیدی رها

تمشک جون مرسی بابت رمز... کار خوبی میکنی که نفرین نمیکنی خدا خودش شاهد همه چیز هست... ?? بوقتون چه بامزه شروع شده....[نیشخند]

مرمره

سلام تمشک جونم نماز و روزه ت قبووول چه پست طولانی خوووووبی پدر شوهرت خیلی خیلی نفهم و بی شعور تشریف داره و اگه من بودم چون خیلی هم لوس و بی جنبه هستم بعد از ضربه ی دومش حتما بغضی میشدم و بعد از حرف مادر شوهر که گفت پسرم و نزن گریه میکردم و بعشد هم خرخره ی شوهرم رو قشننننگ میجویدم که چرا من رو اوردی اینجا چقدرررررر خوش اخلاقم من [نیشخند][نیشخند][نیشخند] پدرت چقدر خوبه و چقدر بنده ی خدا به فکر شماست اون وقت پدر شاهتوت هم خودش رو پدر میدونه؟؟ دقیقا به نظر منم پدر و مادرا باید تا هستن از داشته هاشون لذت ببرن ما بچه ها خودمون میتونیم بعدا زندگیمون رو بسازیم انشالله یه خونه ی عااالی میخرین[ماچ]

نسیم

پدر شوهر چرا زده رو دستای تپلی تو!!!!!!!!!!!!!!!! لوس.....گناه داری خوب..... روزه هات قبول باشه عزیزم...ایشالا یه خونه خوب میخرین ...به امید خدا

مونا مونا

سلام تمشک جون. نماز و روزه ها قبول. خیلی پیشنهاد خوبی دادی به بابات اینا. واقعا به نظر منم آدم باید تا زنده است از مال و اموالش استفاده کنه و لذتشو ببره. الهی که 120 سال زنده باشن و سایه شون بالای سرتون

خانوم خونه

سلام تمشک جون من یکی از بلاگفایی هام این ادرس وب جدیدمه اگه میشه به بچه ها خبر بده بلکم تونستم دوستامو پیدا کنم راستی من تبسم نیسدم اشتباه نگیریا:) ممنون

ana

عججججب ودر شوهر لوسی داری!!!! تمشک خودتم تو.رفتارای پدر شوهرت مقصریااااااا،نباید اجازه بدی اینجوری باهات رفتار کنن. انشاالله مشکل مامان و بابای عزیزت هم حل میشه. منم کاملا با نظرت موافقم،اینکه تا هستن خودشوووون بخورن و حالشو ببرن،شوهر من و بقیه دامادها و عروس کوفتم خوردن.والااااااا بقران[نیشخند]