زندگینامه 12

خیلی لحظات بدی بود . مخصوصا برای منی که به خانوادم خیلی وابسته بودم و هستم . همه اون افکار توی چند ثانیه از ذهنم گذشت . حتی به فکر مراسم خاکسپاریم افتادم که خداروشکر دیدم مامان از ماشین پیاده شد و دنبالش پدرم از ماشین اومد بیرون .

من همون وسط نشستم روی زمین ... یعنی انگار خدا دوباره دنیارو به من داد . من همیشه ازون واقعه به عنوان خاطهر ی خوب یاد میکنم . چون خدا دوباره ما 4 تا رو به هم داد . خداروشکر

من و آزاده روسری هامون از سرمون افتاده بود و اولین کسانی که به ما رسیدند صدای یک مرد رو شنیدم که میگفت روسریشو بده سرش کنه!!! میخواستم بزنم توی دهنش بگم مرد حسابی بگو یه آب بدین دستش خوب ؟

 

توی دهانم پر از شیشه بود . یه سری خانوم برام آب آوردن و بعدم برای خواهرم آب بردن . چون سر آزاده شکسته بود مامان و بابا اول رفتن سراغ اون که خداروشکر خوب بود و بعد بابا و مامان اومدن سمت من و بابا پرسید خوبی؟ پاشو وایسا گفتم خوبم . مشکلی نیست . حتی یک سری ادم های عرب هم ایستاده بودن و میخواستن کمک کنن . گوشی موبایل آزاده رو پیدا کردن و گوشی موبایل من و یکی از گوشواره هام گم شده بود .

دیگه آمبولانس اومد و مارو رسوند به یکی از بیمارستان های قم و بعد از عکسایی که گرفتن و سر آزاده رو بخیه کردن و ما به تهران برگشتیم .

شاید یکی دو هفته به بله برون آزاده مونده بود و آزاده دست و پاش زخمی شده بود و سرشم شکسته بود . توی اون چند روز شهرام بیشتر خونه ما بود وآزاده رو بهانه ای کرده بود برای موندن خونه ما . فامیلا میومدن و هر کدوم یه نظریه میدادن راجه به تصادف و اینکه مقصر پدرم بوده و من اعتقاد داشتم حالا که ماشین ترکیده بود و هر کی ماشین رو میدید تعجب میکرد که ما چطوری هیچیمون نشده ؟! فقط یکم شیشه رفته بود تو پای بابا و من که یکم شیشه توی کمرم بود و آزاده که سرش شکسته بود و دست و پاش زخمی بود .

بله برون توی اون شرایط انجام شد و قرار بر این بود چند روز بعد عقد رسمی توی خونه ما انجام بشه و شبش جشنی به عنوان نامزدی بگیریم . روز عقد مادر شهرام اصرار داشت که شروط ضمن عقد رو امضا نکنن که بالاخره پدرم موفق شد و شروط ضمن عقد رو امضا کردند

روز عقد من فیلم برداری میکردم . یهو دیدم آزاده صدام کرد وقتی رفتم پیشش دیدم شهرام و آزاده با اخم نگام میکنن و آزاده میگه چرا وقتی پدر شهرام داشت منو میبوسید تو فیلم نگرفتی ؟ من اولش فکر کردم داره کی رو میگه بعد متوجه شدم که یکی صدام کرده بود یا یه مشکلی پیش اومده بود که اون لحظه نتونستم فیلم بگیرم اونوقت آزاده و شهرام با خشم و غضب نگاهم میکردن و فکر میکردن از قصد این کارو نکردم .

که دوباره شهرام به پدرش گفت بیا آزاده رو ببوس و من فیلم گرفتم و قضیه به این بزرگی ختم به خیر شد  

/ 5 نظر / 2 بازدید
تابان

بازم خداروشکر...... پس اینا عقدم کردن.... ای بابا....فکرشُ نمیکردم....ببین به کجاها کشیدا...[متفکر]

فاریا

ا اره با رمز قبلی وارد شد چرا دوباره رمز برگشت قبلی یه؟؟؟ ـــــــــــــــ خدارو شکر به خیر گذشته بود تصادف ــــــــــــ وای عقد کردن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

نی نی

خدارو شکر هیچیتون نشد..چقد استرس زا بود.... باورم نمیشه عقدم کردن.....[ناراحت]

اسکارلت

من تازه از ماموریت برگشتم و خوندمت.. واقعا چه زجری کشیدی تو دختر!!!من بودم نمیتونستم تحمل کنم. ...