خواب های جیشی

سلام بنده از گوشیم دارم آپ میکنم

امشب مادرشوهر اینا میخوان بیان خونمون ساعت یک بعدازظهر زنگ زدن ما میخوایم شام بیایم خونتون.تازه شاهتوت به ما گفت که مامانم اینا شامم میان خونتون  نه مادرشوهرم

با شاهتوت هنوز سردم اصلا اعصابم خورده از دستش و از کاراش

خوب اومدم اینو بگم دیشبینا یه خواب دیدم 

خوابی پر از رمز و تعبیر

خواب دیدم توی شرکت تنهام (خوب تا اینجاش مشکلی نیست چون اکثر مواقع تنهام) بعد خواب دیدم که دستشوییم گرفت و رفتم دستشویی شرکت .همین که نشستم اونجا ییهو صدای دکی رو شنیدم که اومد توی شرکت منم فوری نگاه کردم به قفل دستشویی و دیدم درو قفل نکردم کلی ناراحت شدم و گفتم وای الان اگه دکی بیاد دستشویی چی؟ بعد ییهو از ترس بیدار شدم و دیدم جیش دارم :دییییییی

/ 7 نظر / 5 بازدید
asal

تمشک خانوم واقا شاتوت خوشبخت باشن همیشههههههههههه[بغل]

فاریا

اول اینکه اول [مغرور] دوم اینکه منم از این خوابا میبینم بعد که پا میشم میبینم دارم میمیرم [زبان] فک کنم برا همه پیش میاد یه بار یادمه خواب دیدم دارم میرم دسشویی دسشویی یاش از این سنگ های قدیمی بود نمیدونم یادته یا نه گود مث مخروط خیلی گود از اونا بود دسشوییشم سقفش خیلی کوتاه بود ینی نشسته هم میخواستی بری توش بازم نمیشد بری در این حد یه بارم دیدم دسشویی دارم شدید بعد رفتم یه جایی که پر از دسشویی یه ولی بدون دیوار همه همدیگه رو مثلا میتونن ببینن ببین دیگه چقدر بهم فشار اومده بودااا

نی نی

واقعا چه خواب پر محتوایی :دییییی

من اول بودماااااااااااااااااااااا[پلک]

تابان

خوبه تو جات جیش نکردی[نیشخند][نیشخند]