من اومدم

سلام ، خوبین ؟ من اومدم ! نیشخند

خوب راستش بخوام از اون قضیه بگم شاید یکم بهم بخندین چون قضیه ای نبود . 

ما 4 شنبه شب رفتیم تهران خونه مامانم اینا !  قرار بود شاهتوت یه سری وسایل بخره البته به حساب مامانم که شب پیتزا بخوریم ! پیتزا رو من و شاهتوت آماده کردیم و خیلی چسبید و در حد ترکیدگی خوردیم ! شب موندیم و فرداش که میشد 5 شنبه صبح شاهتوت رفت دنبال یه سری کار اداری . بعدم که طبق روال صبحانه خوردیم و با آزاده تو سر و کله ی هم زدیم . بعدش دیگه شاهتوت اومد وناهار هم پیراشکی گوشت درست کردیم با خمیر نون بربری . که اونم خیلی چسبید جای شما خالی ! 

بعد از ناهار و البته قبل از ناهار هی شاهتوت نق میزد که حوصله م سر رفت و خسته شدم و فلان و بیسان ! دیگه کلافه شده بودم . ساعت 3 اینا بود که داییش زنگید که ما خونه ی مامانت اینا هستیم بیا که والیبال یا فوتبال بازی کنیم ! هیچی دیگه شاهتوت تا اینو شنید هی گفت بریم بریم ، اعصابم خورد شد . آخه مامانم حدود یک ماهی رفته بود ولایت و اگر چه یک بار رفتیم ولایت و دیدیمش اما دلم میخواست بیشتر بمونم چون قرار بود که مامانم اینا باز شنبه برن ولایت ! هیچی دیگه با اعصاب خوردی پاشدم حاضر شدم . چون میگفت تو بمون من میرم بازی میکنم و برمیگردم . اما میدونستم بره دیگه بر نمیگرده ! منم حاضر شدم و دیگه یکی از فامیلامون زنگید که میخوایم شب نشینی بیایم خونتون !‌که دیگه ما اومدیم و وقتی داشتیم میومدیم دیگه یه ذره یاد مشکل مامانم اینا افتادم و دلم گرفت !‌ یه آدرسم دادم به بابا که بره برای حل مشکلش که میدونم نمیرم و بیخیاله کلن ! 

دیگه از اون موقع دلم گرفت به خاطر همین مشکله ! اما بیخیال شدم و کشش ندادم اما موقع برگشت دیگه با شاهتوت قهر کردم ، قهر که نه . دلخوی . شاهتوت هم این روزا گیر داده به آهنگ های مداحی که گوش میده و با اینکه ریتمیک هستند اما وقتی از زبون دختر سه ساله ی امام حسین میخونند یا کلن هر چی (‌برخلاف قبلن که گریه م نمیگرفت مثلن زمان مجردیم )‌اما الان گریه م میگیره ! میدونم به خاطر مشکلات خودمه که دلم شکسته و اشکم اومده دمه مشکم ! یکمم یاد بابا و مامانم و مشکلاتم میفتم و گریه م میگیره ! بعد دیگه اشکام اومد و جالبه کمی هم بابت این ناراحت بودم که گریم خالصانه برای امام حسین نبود . بعدم یاد این افتادم که مشکل بابام اینا حل نمیشه و پارسالم از خود امام حسین خواستم که مشکلشون حل بشه حتی ماه رمضون هم خواستم . بعد جالبه یاد این میفتم که شاید خیری توشه و من نمیفهمم و ناراحت تر میشم که حالا چیکار کنیم . بعدم از دست شاهتوت هم ناراحت بودم و دیگه اومدیم خونه مادرشوهر . وقتی اومدیم دیدم هیچ کس نیست به جز برادرشوهر . وقتی اومدیم تو به شاهتوت گفتم بیا . هی گفتی بریم بازی کنیم .همه اونجا منتظر منن . بیا هیچ کس اینجا نیست که منتظرت باشه ! دیگه نشستم به دیدن فیلم آقای گرفتار که مادرشوهر اینا اومدن . رفته بودن خرید و بعدم تربچه خرید هاش رو نشون داد که برای جهیزیه ش خرید کرده بود . من این طوری بود خریدام که از هر چی هر چیزی که لازم داشتم و میخریدم و اضافه نمیخریدیم چیزی . مثلن یه دست چینی برای مهمون یه دست برای دم دستی آرکوپال فکر کنم ؟! اما خواهرشوهر اینطوریه که اصلن به این چیزا توجه نداره هر چی ببینه خوشش بیاد میخره . الان سه چهار دست قندون داره فقط . یا ه دست ازین نمک پاش های فانتزی شکل حیوانات خریده میخواد بازم بخره ! به من چه . کلن گفتم عروس باید برنامه داشته باشه که از هر چی به تعداد مناسب بخره . من دو دست قندون دارم . یکی دم دستی یکی کریستال که برای مهمونیا . 

بعد مادرشوهر گفت آره دایی اومد اینجا زنش بهش زنگ زد که بیا خونه بچه رو نگه دار من میخوام برم بیرون خرید . آی اینو گفت تا ما تحت و کو.نم سوخت . که اون به خاطر خرید زنش رفته خونه اما شوهر من به خاطر اینکه من مادرم رو ببینم نمونده خونه مامانم !  کلن میگم چیزای مهمی نبود اما کم کم به ناراحتی هام اضافه میشد . 

روز قبلشم با شاهتوت حرفمون شده بود چون یه چند روزیه هی به غذاهایی که میپزم گیر میده یه روز میگه بی نمکه ، یه روز میگه شوره ، یه روز تنده ، یه روز میگه چرا اینقدر زیاد درست کردی و اینا . بعد من اصلن آدم انتقاد پذیری نیستم مخصوصا اینطوری نیشخند مخصوصا در مورد آشپزیم خنده 

خلاصه دایی و زن دایی ساعت 6 اومدن و با پیازچه شروع کردن به صحبت از خریداشون که میخوام اینو برم ، اون یکی میگفت من فلان چیزو خریدم و زنداییه هم که فهمیده بودم رفته بود حرفای منو گفته بود اعصابم خورد بود که کنارم نشسته بود و هیچی هم نمیتونستم بگم !‌ ازینم که من هر چی پول جمع کرد بودم داده بودم به شاهتوت بابت ماشین و الان هیچی پول نداشتم و خرید نکردن این چند وقته اعصابم رو خورد کرده بود . همچنین من میخواستم برای خودم شال ببافم اما هی جور نمیشد کلاف بگیرم اما همین زنداییه خیلی جالبه که تا فهمید من میخوام چیزی ببافم (‌شاید خودش از قبل این تصمیم رو داشت ) دو روزه رفته بود کلاف گرفته بود و بافته بود و حالا عکسش رو نشون من میداد ! خنثی 

خلاصه هی بهم فشار میومد و یه جا هم زنداییه شاهتوت یه تیکه به خواهرشوهرم انداخت که مربوط میشد به حرفایی که من بهش زده بودم . همه اینا بهم دست داد که اعصابم خورد بشه . وقتی هم شاهتوت اینا ساعت 9 شب اومدن توی خونه من اصلن شاهتوت رو تحویل نگرفت چون واقعا حرص میخوردم . حس میکردم زیادی برای این مرد خوبم . هی هیچی نگو ،‌منت نزار از قبل نگو از آرزوهایی که رفت به باد نگو خرج نکن ، ولخرجی نکن ، غر نزن بعد این مرد بیاد و تورو از دیدن مادرت محروم کنه . حالا من میگفتم 5 شنبه شب بمونیم خونه مامانم و جمعه برگردیم که شاهتوت میگفت نه همین عصر برگردیم !‌

خلاصه دیگه اومدیم خونه و خوابیدیم . شب به شاهتوت گفتم فردا صبح پا میشی میری کار میکنی چون من میخوام جمعه صبح برم خرید کنم ! آب نما میخوام بخرم . 

بعدم خوابیدم . شاهتوت جمعه صبح ساعت هفت پا شد رفت بیرون که کار کنه که دید جمعه صبح خبری نبود و برگشت خونه . صبحونه خورد و منم فکر کنم ناهار کشک و بادمجون درست کردم ، موقع خوردن ناهار شاهتوت گفت بعد ناهار بریم برات کاموا بخریم که گفتم نمیخوام و یهو دوباره اشکم اومد خنده گفتم نمیخوام بخری برام . همینطوری اشکام میریخت ! 

گفت حالا ناهارت رو بخور . بعد ناهارم 30 تومن پول داد بهم گفت میریم میخریم . اینم پولش . اولش هی ناز کردم و پولم گذاشتم روی مبل که نمیخوام چیزی برام بخری و وظیفه ی منه که کار کنم . من چیزی نمیخوام که . من کلفتم توی این خونه فقط قهقهه

داشتم چای ساز رو روشن میکردم که بعد ناهار چای بخوریم که دیدم شاهتوت وایساد که ظرفای ناهار رو بشوره . یعنی خندم گرفته بود که شاهتوت ظرف بشوزه ! خنده اما هی جلوی خودم رو گرفتم و اومدم تو اتاق یکم خندیدم اما بازم اخم کرده بودم هنوز . بعد چایی گفت من برم بیرون کار کنم و بیام که بریم خرید کنیم بعد بریم خونه ی مامانم !‌ دید حساس شدم سر خونه ی مامان رفتن و والیبال و فوتبال بازی کردن هفتگی شون جمله ی آخر رو یواش گفت ! خنده

من خوابیدم و شاهتوت رفت و برگشت باز گفت پرنده تو خیابون پر نمیزنه . بعدم برادرشوهر زنگید و ساعت 4 رفتیم خونه شون . زنداییش بازم اونجا بود . تا از در رفتم تو پیازچه شروع کرد مسخره کردن چون شالم رنگش ازین رنگایی خیلی روشن و شاده بود بهم گفت چراغ راهنمایی . منم اخم کردم و گفتم چه ربطی داره که زنداییه گفت خوبه که بهش میاد (‌میخواست اون رو ضایع کنه . کلن با اون کل کل داره . الانم اگر رفته اون حرفا رو گفته که بگه پیازچه بده ! همه ازش ناراحتن ! ) منم هیچی نگفتم تا نشستم زنداییش گفت رفتی بخری آب نما رو ؟! گفتم نه . گفتم برم تهران از مامانم پول بگیرم . (آخه مامانم و آزاده میخواستن نفری 50 کادوی تولدم رو بدن من گفتم صبر کنید برم آب نما ببینم اون موقع بدین ) منم بهش گفتم برم کادوی تولدم رو بگیرم و بیام بخرم ! 

دیدم پول نداریم بریم چی بخریم آخه ؟! اونم آب نمایی که فکر نکنم زیر صد تومن باشه ! 

دیگه شاهتوت اینا بازی کردن و برگشتیم خونه !‌اینم از جمعه مون ! 

دیگه شنبه و یک شنبه اتفاق خاصی نیفتاد که به تفضیل بگم . 

شنبه شاهتوت عصری که رفت بیرون گوشیش رو جا گذاشت عمه شاهتوت هم زنگید که شام بیاین اینجا مادرشوهرتم دعوت کردم البته به گوشی شاهتوت زنگید که گفتم بزار شاهتوت بیاد بعد میایم انشالله . که شاهتوت اومد و گفت خسته ام و خوابیدیم . ساعت 9 خوابید شاهتوت و من 10 خوابیدم . فرداشم که میشد یک شنبه صبح زود با شاهتوت رفتم خونه مامانم اینا و شاهتوت برگشت . آخه مامانم رفتنش کنسل شد و مواد گرفته بود که ترشی درست کنه رفتم خونه شون که کمکش کنم . شاهتوت هم نه نگفت . ترسیده بود که من قاطی کنم باز . 

دیشبم اومد دنبالم و اومدیم خونه . اینم از این دو سه روز . 

الان حالم خوبه ! خداروشکر . ببخشید اگر ناراحتتون کردم . الانم فکر نکنم وقت کنم کامنتارو بجوابم . در اسرع وقت میجوابم . شرمنده ام از مهربونی تک تک شما ها ماچ

/ 23 نظر / 2 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مهتاب

گاهی وقتا همین چیزای کوچولو کوچولو روی هم جمع میشه و آدم رو اذیت میکنه از این به بعد هر کاری میخوای بکنی از قبل گزارش نده! مثلا هروقت کلاف خریدی و شال رو بافتی بگو اینو بافتم! اینجوری هیجانشم بیشتره!!! دلیلی نداره بقیه از جز جز زندگیت خبر داشته باشن منظورت از دو دست قندون اینه که دوتا قندون داری یا ۱۲تا؟ آخه هر دست ۱۲تاست!!! حالا الان خوارشوهرت هوله هی میخواد بخره بعدا که جا نداشت بذاره همه رو جعبه میکنه میذاره توی انباری!!! آخه وسیله زیاد هم مایه درد سره! لابد میخواد پز جهیزیه اش رو بده!! منم با جهیزیه زیاد مخالفم

تبسم

منو كه سكته دادي كه :) ميدوني چه فكرايي به اين كله ام رسيد؟؟!! [نیشخند] خب خداروشكر كه فكراي من درست نبوده هيچ كدوم امروز هم سر زيارت عاشورا دعات كردم باز -- سخته واسه زندگي همش از خود گذشتگي كنم يه كتابي ميخوندم ميگفت زنايي كه از خودگذشتگي ميكنن همش - معمولا عصبي ميشن ميگفت مثلا وقتي هميشه قسمت خوبه غذارو ميديد به همسرتون و اون اصلا توجهي نميكنه و ميخوره شما كم كم بعد از يه مدت ازش شاكي ميشيد - سر چيزي كه شايد زياد هم مهم نباشه من ديدم راست ميگه - سر همين چيز كوچيك هم اگر از خود گذشتگي كنيم بعد از مدتي دوست داريم كه اون متوجه بشه و يه رفتار خوب از خودش نشون بده - ولي مردها اين قضيه واسشون عادي ميشه و اگر يه روز هم قسمت خوب غذا به اون ها داده نشه ناراحت هم ميشن توي كتابه نوشته بود كه خودتون رو اول دوست داشته باشيد

نسیم

خداروشکر که حالت خوبه و مشکل خاصی نبوده...الهی بگردم که دلت گرفته بوده...ایشالا اوضاع کاری شاهتوت خان روبراه بشه...مشکل پدر جان هم هر چی که هست برطرف بشه.... منم از انتقاد راجع به آشپزیم بدم میاد...الا گریم میگیره

مونا مونا

دقیقا درکت می کنم ایناشاید چیزای کوچیکی باشه ولی روی هم که جمع می شه آدمو داغون می کنه. بازم ایول به شاهتوت که سعی کرده باهات راه بیاد . خداروشکر که الان بهتری

بانو سین

کاملا حق داشتی که انقد ناراحت شدی!!منم بودم،هم اینقدر ناراحت میشدم! در مورد خرید جهیزیه،منم مثل تو فکر میکنم،به نظرم بهتره ادم چیزایی رو که فکر میکنه لازمه بخره،نه هرچی که خوشش اومد!

بانو سین

کاملا حق داشتی که انقد ناراحت شدی!!منم بودم،هم اینقدر ناراحت میشدم! البته خداروشکر که حالت خوبه عزیزم!! در مورد خرید جهیزیه،منم مثل تو فکر میکنم،به نظرم بهتره ادم چیزایی رو که فکر میکنه لازمه بخره،نه هرچی که خوشش اومد!

بانوی بهاری

سلام ، خوب تو هم حق داشتی 2 روز بمونی خونه مامانت.. کاش تو میموندی ، هروقت دلش تنگ میشد میومد دنبالت[نیشخند] واقعا یسری خیلی زن ذلیل هستن .. میگم با این زندایی دیگه دم پر نشووووو اصلا .. الان شاهتوت مشغول چ کاری هست ؟! کامنت ها را تایید کن [چشمک]

ازاده

خوش اومدي تمشك جونم اميدوارم هميشه خوب و خوش وخرم باشي عزيزم[قلب][گل]

تي تي

تمشكى جون،مردها خودخواه تر از ما زنها هستند،هر جورى از اول بار بيارى همونجور ميشن، بهش غير مستقيم و با رفتار بفهمون كه خودت تو اولويت هستى،نميگم فداكارى نكن،نه،منظورم اينه كه يه جورى رفتار كنيم كه طرف نذاره به حساب وظيفه ى ادم و قدردان زحمت ادم نباشه،منم دوس دارم براى زندگى دو نفره مون تلاش كنم ولى دلم ميخواد شوهرم بدونه كه بخاطر زندگي باهاش دارم يه زحمت هايي ميكشم كه تو مجردى نميكشيدم. اينو بايد خودمون به مرد حالى كنيم.

هیلا

بیا بنویس بچه جون[نیشخند]