هیس ... فقط گوش کن

نمیدونم چرا اینطوری شد ؟ از اول اینطوری بود یا آخرش اینطوری شد؟ نمیدونم چرا ؟ برای کدامین گناه ؟ برای نفرین یه نفر که خودش هم بی تقصیر نبود ؟ یا به خاطر آه خیلی های دیگه ؟ خوب بچه بودم . کوچیک بودم . آقا اصلن نفهم بودم . نمیدونستم دل چیه ! تا یکی میومد تو زندگیم دلم رو میزد . این تقصیره منه میدونم . اما چرا ؟ تا به کی باید بکشم ؟ داری صبرم رو امتحان میکنی خدا ؟ تا حالا امتحان نکرده بودی ؟ خودت میدونی من صبر ندارم . 

حالا چون بیست و چند ساله اول زندگیم رو توی رفاه نسبی زندگی کردم حالا باید زجر بکشم . حالا چون بابام توی بیست و چند سال اول زندگیم بهم گیر نداده حالا باید بیست و چند سال با اخلاق گند شاهتوت بسوزم ؟ چیکار کنم خدا ؟

مگه من توبه نکردم . به خاطر هر کاری که توی جوونیم کردم . به خاطر هر چیزی که یادم میاد و نمیاد . مگه من دیگه شیطنت هامو تکرار کردم ؟‌آدم شدم . دیگه چرا ؟

من به خودت قسم دیگه طاقت ندارم اینقدر اذیت بشم . به خاطر 8 هزارتومن بخواد برای من اخم و تخم کنه !!!!!!‌

خدایا خودت دیدی . خودت گذشت منو دیدی . ندیدی ؟ ندیدی هر چی داشتم بهش دادم ؟ ندیدی از طلاهام گذشتم ؟ خدایا نباید این چیزارو ببینه ؟ نباید ببینه دختره کی رو آورده تو خونش ؟ خونش !!!‌خونه ی من !‌

خدایا نباید یه ذره قدردانی بهش داده باشی ؟ نبای یه ذره وجدان داشته باشه ؟ خدایا این جواب مهربونی های من و خانوادمه ؟

خدایا اگر به دردم نمیخورد چرا گذاشتیش جلوی پام . چرا ؟؟؟؟ به کی برم شکابت کنم ؟ به بابام ؟ بگم چرا گفتی این پسره خوبیه ؟ یا برم به باباش بگم چرا گفتی من تاییدش میکنم ؟ برم به مامانش بگم چرا همچین توله ای پس انداختی که تا یه نگاه چپ بهش میکنی قهر میکنه ؟ خدایااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

اینبار حتی دلم نیومد به مامانم بگم که غصه نخوره . که نخوره تو ذوقش ! بنده خدا هر لحظه منتظر اینه که اینجا یه اتفاقی بیفته .... خدایا دارم جواب کدوم گناه نکرده رو پس میدم ؟ چی فکر کردی راجع به من خدا ؟ من صبر ندارم . صبرم تموم شد . دیگه طاقت بهانه و ادا اصول و قهر هاشو ندارم . تا کی ؟ تا کی ؟ تا کی ؟ 

چرا بهش نمیفهمونی با سر افتاده تو ظرف عسل !! خدایا جواب مهربونی های بابام اینه ؟ خوبه مثل بابای خودش باشه ؟خدایا این جواب مهربونی های بابایه منه ؟ خدایا این جواب مهربونی های مامانمه ؟ اینه ؟

خدایا چطوری بگم غلط کردم . غلط کردم اگر گناهی کردم . اگر دل کسی رو شکوندم اگر کسی دوسم داشت و قدرش رو ندونستم. خدایا چطوری جبران کنم ؟ خدایا من دیگه نمیتونم . 

خدایا من نمیگذرم . من از حقم نمیگذرم . خدایا باید تقاص پس بدن . همونایی که الان دارن میگن غلط کردیم گفتیم پسرمون خوبه . خدایا من نمیبخشم . باشه این جزای کارای بدم. اما من از حقم نمیگذرم . باید تقاص پس بدن و بفهمن که به خاطر شکستن دل من دارن تقاص پس میدن . خدایا میدونم عادلی اما هر چی دار فکر میکنم نمیفهمم چرا باید من این سختی هارو بکشم . اگر دل کسی رو شکستم ، اگر کسی رو اذیت کردم ، به خدا بسته دیگه ..... من طاقت ندارم . دیگه نمیتونم . چقدر‌؟ تا کی ؟ کی تموم میشه ؟

چرا حداقل طوری نیافریدیش که بشینه بات حرف بزنه . بگه مشکلش چیه ؟ چرا همش باید داد بزنه ؟ چرا نمیفهمه ؟ چرا ؟ چرا ؟ آخه چرا ؟

یعنی حق من این بود ؟ حق من این بود ؟ یعنی لیاقت من این بود ؟ که الان چهل کیلومتر دورتر از مامانم باشم . که بخوام هر دفه کلی منتش رو بکشم ؟ حق منی که یه زمان کلی پسر دورم بودن این بود ؟ این شوهر ؟ این آدم ؟ اسمش آدمه اضلن ؟ مثلن اولاد پیغمبرت اینه ؟ حق من اینه ؟ این مرد ؟ اصلن اسمش مرده ؟ خدایا ..... من نمیگذرم . اگر عدالتی باشه من نمیگذرم . از هیچ کدومشون. خدایا چرا ؟ 

متنفرم از همه شون . از اون 

خدایا خودت منو نجات بده . یا اونو درست کن یا منو بکش .... دیگه نمیخوام یه طلاق دیگه هم تو خانواده مون باشه . یک باره دیگه بابام پیر بشه !‌مامانم شکسته بشه ! من خسته شدم . از این همه صبر به خاطر خانواده . که اگر دست خودم بود نمیزاشتم تا اینجا کشیده بشه !‌

خدا من دیگه صبر نمیکنم . به خدا صبر نمیکنم . دیگه نمیتونم . زودتر یه کاری بکن .تورو خدا یه کاری بکن....

دیگه اشک امونم نمیده . نمیدونم دیگه ... نمیدونم ! 

 

 

 

 

خدایا شکرت به خاطر سلامتیه مامان و بابام . مواظبشون باش . فقط اونا برام مهم هستند . ناشکر نیستم میدونی . .. فقط خستم . از این همه بزرگ کردن بچه ی یه زن دیگه .. خستم از بزرگ کردن یه مرد 23 ساله ! 

توروخدا بچه هاتون رو درست تربیت کنین . بهشون زن داری یاد بدین . توروخدا یادشون بدین محبت کردن رو ... 

/ 0 نظر / 2 بازدید