مگه من دل ندارم ؟

سلام . خوبین ؟ منم خوبم . 

خوب میخواستم این پست رو عکس دار کنم بعد دیدم دلم میخواد بنویسم . پس انشالله پست بعدی عکسدار میشه . الهی آمین .! 

 

خوب تا کجا گفتم ؟ تا 4 شنبه گفتم ! 5 شنبه کارارو کردیم و دیگه شاهتوت رفت بیرون . مامانش 20 تومن پول داده بود بهش که خرید کنه برای پیتزا . مقداری خرید کرده بود و بعد اومد خونه !‌ منم کم کم مواد رو آماده کردم و دیگه تقریبا ساعت 8 همه چی آماده بود که مادرشوهر زنگید که به شاهتوت میگی بیاد دنباله ما . بابا نیست که مارو بیاره . شاهتوت خمیر نون بربری رو پهن کرد تو سینی و رفت منم روشون سس قرمز مالیدم با فرچه و بعدم سوسیس خورد کرده چیدم بعدش سویا ی سرخ شده با کمی رب و پیاز داغ و سیر رو ریختم بعدم قارچ و فلفل دلمه ای و دیگه شاهتوت اینا اومدن و بقیه ش رو شاهتوت درست کرد و منم یکم اون وسط کار میکردم و دیگه پیتزا رفت توی فر . 

وقتی مادرشوهرینا اوردن که بچه ی دو تا از عمه های شاهتوت هم باشون بودن ، مادرشوهرم دو تا نوشابه و سس گرفته بود ، من رفتم استقبال و نشستند و منه خر (‌بزارین یکم به خودم توهین کنم . اگرچه زندایی مذکور میگه هیچ وقت منفی حرف نزن و برچسب نزن مخصوصا در مورد بچه ت و شوهرت و از همه مهمتر خودت اما خوب من یکم الان عصبانی هستم ) گفتم بابا خوبه ؟ بابا نیومد . مادرشوهر که خودش با شوهرش قهره میگه تمشک تو زنگ بزن به بابا بگو بیاد . پیازچه به باباگفت که بیا ، باباش گفت نه نمیام ! تو زنگ بزن . منم که باش قهرم . تربچه هم با بابا قهره !. یه لحظه یخ کردم . منی که با پدرشوهرم قهرم به خاطر هزار و یک دلیل زنگ بزنم بیا ! عمرررررن . دیگه اینقدرام بدبخت نشدم . دیدم روی مخالفت ندارم گفتم شاهتوت تو با بابات قهر کردی خودتم به بابات زنگ بزن . شاهتوت اولش گفت نه و اینا . که منه خر دو سه بار دیگه گفتم (‌برای خود شیرینی جلوی خانواده شوهر ) و شاهتوت زنگید اما باباش جواب نداد . مادرشوهرمم گفت گوشیه بابا رو سایلنته . شاهتوت ناراحت شد اما هیچی نگفت !‌ دیگه پیتزا آماده شد و هنوز نیاوردیم سر سفره مامانش میگه که برای بابا هم بزار .. خلاصه پیتزا بریده شد و خورده شد و برای پدرشوهر هم سه تا تیکه بزرگ گذاشتیم . تقریبا همه سیر شدن به جز من و شاهتوت و مادرشوهر . خوب معلومه با 20 تومن نمیشه پیتزای آنچنانی درست کرد که همه سیر بشن !‌البته خواهر شوهر 5 تیکه خورد ، دختر عمه که هنوز به مدرسه نرسیده دو تیکه و پسر عمه که اول رهنماییه 6 تیکه !!! 

البته من مرده ی شکم نیستم اگر چه گاهی خیلی برام مهمه اما هنوز اینقدر میفهمم که نباید وقتی مهمون داریم من سیر بشم و مهمون گرسنه بره کنار . بقیه اینقدری خوردن که همه شون میگفتن واییی چقدر خوردیم !!!‌ 

خلاصه شام رو جمع کردیم . ظرفارو گذاشتم توی ماشین ظرفشویی . مادرشوهر کلی اصرار کرد که بشورم که من نزاشتم . شاهتوت هم خدایی کمی کمک کرد . البته وقتی پیتزا داریم کمک میکنه در غیر اینصورت کمک آنچنانی نمیکنه . 

قبل شام که چای اوردم .بعد شام شوهر عمه و عمه شاهتوت هم اومدند . اول هندونه بریدیم و دادیم بعدم تخمه آوردم و در آخر چای گرفتم . 

نشستیم یه سری تئاتر طنز و شو های حمی.د ماه.ی صفت دیدیم و خندیدیم و دیگه عمه گفت یه لباس به من میدی میخوام برای عروسی بپوشم . دیگه اومد و لباسای مجلسیم رو دید و دوتاش رو برداشت و گفت تصمیم نگرفتم کدوم رو بپوشم !‌با اینکه ازین کار خوشم نمیاد اما خوب دیگه تو رودروایسی قرار گرفتم . من لباس مادرم یا خواهرم رو شاید قرضی بگیرم و بپوشم اما کسای دیگه رو نه !‌ به عمه گفتم که منم هفته دیگه عروسی دعوتم و پس لباس رو پوشیدی یه جوری به دستم برسون !‌ که گفت باشه . 

بعد از چای هم رفتند . موقع رفتن پیتزا و نوشابه ای که مونده بود رو دادم به مادرشوهر که ببره برای پدرشوهر . مادرشوهر نمیخواست نوشابه رو ببره اما من به زور بهش دادم و برد . موقع رفتن به من میگه دیگه نوبت شماست که بیاین .(‌اینا رو همه رو با یه خنده مسخره میگه . انگار میخواد خرت کنه ! ) گفتم باشه اگر شاهتوت راضی بشه میام . 

گفت بابا بزرگتره دیگه باید شما بیاین !‌چون بزرگتره . الانم میگه من بزرگترم اونا اول باید بیان . بالاخره بزرگتره دیگه ! 

وای بچه ها غم دنیا ریخت توی دلم . ما خودمون قهر کردیم ( که شاهتوت قهر کرده ) اونم به خاطر ظلمی که پدرشوهر در حقمون کرد . دو میلیون پولمون رو خورد ، فیلم عروسی رو گفت نمیگیرم . فرش رو نگرفت و هزار جور چیزه دیگه بعد حالا مادرشوهر چشمش رو میبنده و میگه پاشو بیا خونه ی ما چون بابا بزرگتره !‌ اونوقت جالبه برادرشوهر و مادرشوهر و خواهرشوهر بزرگه با باباشون قهرن !! 

خیلی ناراحت شدم . غم عالم نشست رو دلم ازین بی انصافی . 

منی که وقتی مهمونا میرن میگیرم میخوابم از خستگی بیهوش میشم اینقدر ناراحت بودم که رفتم بقیه ظرفارو چیدم توی ماشین ظرفشویی ( شاهتوت رفته بود مامانش اینا رو برسونه ) بعدم عسلی هارو تمیز کردم و ماشین ظرفشویی رو روشن کردم و دیگه شاهتوت اومد . 

به شاهتوت گفتم حرف مامانش رو اینکه من از حرف مامانش ناراحت شدم گفت من که خونه شون نمیرم . دیگه تلفن من رو جواب نمیده ؟!! الانم که مامان رو رسوندم بابا دمه در بود . منم از در پیاده نشدم و اصلن انگار نه انگار بابا رو دیدم . گازش رو گرفتم و اومدم خونه ! بعدم گفت بابا اگرم گوشیش روی سایلنت بود بعد که شماره منو دید میتونست زنگ بزنه !‌

دیگه شب ساعت 1 رفتیم بخوابیم اما مگه خوابم میبرد !‌ با اینکه خسته بودم اما خوابم نمیبرد !‌ منم ام پی تری پلیر رو روشن کردم و مقادیری آهنگ غمگین گوش دادم و یه لحظه احساس کردم از غم زیاد الان میمیرم . عصبانی نبودم . غم داشتم ازین بی عدالتی مادرشوهر . یعنی این همه نامردی پدر شوهر رو دیده و میگه بیاین خونه مون دستبوس پدر شوهر ؟!!

 

یه لحظه چشمام رو باز کردم که مطمئن بشم عزرائیل دورو اطرافم نباشه ! شاید بهم بخندین اما حسم این بود که از غم زیاد خواهم مرد . 

دیگه شاهتوت رو بغل کردم و خوابیدم ! حدود یک ساعتی توی تخت بیدار بودم !‌ 

 

جمعه عصری مادرشوهر اینا میخواستند برن خونه دایی شاهتوت که پول مارو به واسطه پدرشوهرم خورد یا برعکس پدرشوهرم پول دایی رو نداد و دایی از ما گرفت !‌

منم دوست داشتم برم و بچه ی کوچیکشون رو ببینم . 

دیگه ناهار غذای شمالی درست کردم . یه غذا به اسم سیب زمینی تره !‌

اول فکر کردم سبزی تره میخواد که شاهتوت گفت تره نمیخواد . دستور رو از مادرشوهر گرفتم و درست کردم . 

سیب زمینی رو نگینی درشت ( اندزه فندق درشت ) خورد کردم +‌پیاز خورد شده ریختم توی تابه و یه لیوان آب و نمک و فلفل و یکم رب گذاشتم پخت . بعد یکم لهش کردم ( کامل نه ها . کمی فقط ) بعدم کمی روغن ریختم و یکم سرخش کردم ( عملن سرخ نمیشه چون سیب زمینی روغن رو جذب میکنه ) بعدم دوتا تخم مرغ شکوندم توش و هم زدم و وقتی آماده شد با برنج خوردیم . طعمش علارقتم چیزی که فکر میکردم خوب شده بود . میتونین یک بار امتحان کنین !‌ 

بعد ازناهار هم کمی خوابیدم و بعدم مادرشوهر زنگید که ما داریم میریم منم ازینور رفتم . 

یکم با نی نی تپلی بازی کردیم و ماشالله کلی هم تپلی بود نی نی شون . 

یکی دو ساعتی نشستیم با شربت و آش رشته و چای پذیرایی شدیم ( من همیشه میگم نه حتمن باید میوه باشه تخمه باشه و دو سه بار چای میارم اما ایشون فقط یک بار چای آورد که اونم یه دونه کم بود ! ) بعدم دیگه مادرشوهرم اینا رفتن و بازم موقع رفتن گفت بیا خونه ی ما . منم گفتم من شوهر ذلیلم . هر چی شوهرم بگه همون کارو میکنم . شاهتوت رفته بود خونه باباش اینا با داییش و داداشش و اینا والیبال بازی میکرد ! البته به اصرار من رفت چون باباش خونه نبود رفت ! دیگه شاهتوت اومد دنبالم و رفتیم خونه مون . 

 

امروز هم که برای دومین بار در زندگیم از زودپز استفاده کردم . و گردن گوشفند (‌شایدم گاو نمیدونم دقیقا ) که یک سال پیش مامانم روی جهازم داده بود رو درست کردم و خوردیم . جاتون خالی خیلی خوشمزه بود . 

اول گوشت رو جوشوندم و کفش رو گرفتم و شستمش . بعد پیاز رو کمی سرخ کردم گوشت رو هم همینطور .بعدم رب ریختم و ادویه و یکی دو لیوان آب و در زود پز رو گذاشتم و زیرش رو کم کردم . اما اشتباه کردم . زیرش رو خیلی کم کردم . اینقدر که صدای سوتش رو نشنیدم !‌نگو اصلن نپختونده بود گوشت رو . دوباره که درش رو باز کردم و دیدم نپخته کمی نمک زدم و درش رو گذاشتم و این بار زیادش کردم . بعدم دیگه کمی آب نارنج ریختم و با برنج خوردیم و به نظرم یکی از غذاهای بهشت بود ! جاتون خالی . 

الانم شیربرنجم داره روی گاز میپزه ! 

 

 

و در آخر . کتابای زندایی

اولیش که خیلی زندگیش رو متحول کرده بود 

شفای زندگی نوشته ی لوییز هی ترجمه گیتی خوشدل . 

شفای کودک درون . ترجمه گیتی خوشدل 

15 قانون بی ارزش

اعتماد به نفس باربارا دی انجلس

رازهایی درباره زندگی که هر فردی باید بداند (‌فکر کنم اینم برای باربارا بود .)

قانون جذب باربارا

شاه کلید زندگی باربارا

ده قانون انسان بودن از شر اس... (‌اسم نویسنده ش رو یادش نبود )

از باربارا بپرسید 

کاهش وزن بیخطر لوسی بیل (‌برای کم کردن وزن که من خوندم اما خوب عمل کردن میخواد ) 

زن کامل مارابل مورگان

 

 

من یک بار بهش گفتم بهم یه سری کتاب خوب معرفی کن اینا رو گفت . 

 

میدونین . دایی من هنوزم خوب خوب نشده . هنوزم گاهی عصبانی میشه و کارایی میکنه که خیلی بده . مثلن یک بار عصبانی شد و خانومش رو از شهرستان شبونه برداشت و رفت تهران . بعد یک هفته ش پشیمون شد و برای خانومش طلای آنچنانی خرید . همین مشهدی که رفته بود برای نذری بود که کرده بود . من کار زنداییم رو تایید نمیکنم و یه چیزی هم راجع بهش باید بگم که تو پست خیلی خصوصی خواهم گفت و همگی شاخ در خواهید آورد ( جمله بندیم تو حلقم ) اما خوب تونسته داییم رو توی دستش بگیره . میدونین . یه جورایی بی اهمیته به زندگی . مهم اول و اول خودشه برای خودش . بعد اینکه چون یک بار طلاق گرفته و رفته دیگه داییم میترسه که دوباره نزاره بره . چون میدونه این زن میتونه که بره . اتفاقا یه عمو هم دارم که وقتی زنش جدا شد ازش اخلاقش از منفی شد رسید به مثبت 50 . اما زنش دیگه بر نگشت . شاید مردا بعد طلاق آدم میشن نمیدونم . 

اینم کتابای زندایی که گفتم بگم...

/ 12 نظر / 2 بازدید
نمایش نظرات قبلی
talaye

merc azizam az babate ketabhaaa ba ghome shoharam faghat bayad sakht charei nist.vali y jahayi am defa kon az khodet cheghad to mahii akhlagheto dos daram

خانم خونه - تبسم

بخاطر كتاب هايي كه معرفي كردي مرسي راجع به مادر شوهرت هم به نظر من بهتر بود كه بهش ميگفتي شاهتوت از اين كارهاي پدر شوهرت ناراحته واسه همين نميايد شايد لااقل يه بهونه اي جور ميكرد و دله تو هم اروم ميگرفت سعي كن هميشه حرفات رو بزني بهشون - منم اولا نميگفتم ولي الان سعي ميكنم همه چيز رو بگم كه شبش نشينم مثل تو غصه بخورم من خيلي خود خوري ميكنم . انقدر با خودم حرف ميزنم كه فكر ميكنم ديوونه بشم - ولي وقتي حرفام رو به اونا ميزنم ديگه اينجوري نيستم. من كف گوشت رو هميشه ميگيرم ولي دوباره نميشورمش - فكر ميكردم اگر بشورم مزه اش ميره - جالبه كه ميگي خوب شده - يه بار بايد امتحان كنم پيتزا با خمير نون خوب شده بود؟ من هميشه يا خودم درست ميكنم يا خمير پيتزا ميخرم. اگر اوكي بود كه من ديگه با اون درست كنم

نیلوانا

دختر تو چقدر با سلیقه هستی چقدر حوصله داری عکساتو دیدم خیلی زیبا بود ببینم میتونی این پدر شوهر و آدم کنی. حتما میتونی چقدر حرص در ار هستن این فامیل شوهر

ملودی

سلاااااااام تمشکی من همش یادم میره جواب سلامتو بدم ببخشید[لبخند] وااااای....باز تمشک جان ، مهربان ِ جوگیر میشود !! خب چرا تعارف زدی که اونا هم زود گرفتن تعارف رو !!؟؟ من کاملا درکت میکنم . چون پدرشوهر منم انقددددررررر درحق زندگی ما ازین کارا کرد یعنی بهتره بگم با همکاری زنش!! هیچوقت هیچوقت حلالشون نمیکنم . عزیزم چرا اینهمه غصه خوردی؟چه توقعی داری که مادرشوهر تورو درکت کنه !!!! مادر خودمون همینجوری بعضی وقتا مارو درک نمیکنن چه برسه به مادرشوهر !! اگه توقعت رو در همین درک کردن و مهربانی و...از خانواده شوهر کم کنی قطعا دیگه ایییینهمه غصه هم نمیخوری.البته بازم گفتم میدونم چی میگی و منم اینجور وقتا همین حال رو دارم ولی خب الان نسبت به اولا بهتر شدم چون دیدم واقعا ارزششو ندارن .

ملودی

یبار دیگه که مسموم شده بودی گفته بودی که همش دور و برت رو نگا میکردی ببینی دور از جونت عزرائیل نیست .... [اضطراب] میگن عزرائیل براساس خوب یا بد بودنمون قیافه ش خوب یا وحشتناکه ... تو انقدر خوبی چرا میترسی؟ تازه خدا انقدر مهربونه . من شنیدم که کسی سه بار بره زیارت امام رضا ، خود آقا قسم خوردن سه بار به دیدن زائرش میاد : 1-هنگام مرگ 2-شب اول قبر 3- سر پل صراط مطمئن باش اول خدا بعدم امام رضا خیلی مهربونن ادمای خوب رو اینجور وقتا تنها نمیزارن . البته همه ائمه مث امام رضا هستن چون همشون برطبق حدیث نور واحد هستن . انشالله خدا بحق امام رئوف...غریب الغربا...همه ما رو توی وقتای سخت زندگی یاری کنه

مرمره

مرسی تمشک جونم به خاطر معرفی کتابا. وای که چقدر خانواده ی شاهتوت بی چشم و رو هستن با بعضی از ادما نمیشه مدارا کرد و در لفافه حرف زد یا نمیفهمن یا خودشون و میزنن به نفهمی و هی ادم و حرص میدن یک کلام شاهتوت بیاد به مادرش بگه چون بابام حقم رو خورده دیگه بزرگتر و کوچیکتر معنی نداره اییییییش

مهتاب

به نظر من زیاد خودت رو توی روابط خونوادگیشون دخالت نده بذار خودش هرکار میخواد بکنه اگه رفت برو نرفت نرو بهش اصرار نکن! یکی دو تا از کتابهای باربارا رو خوندم خیلی خوبن البته به شرطیکه بهشون عمل بشه و فقط خوندن نباشه! من تمام غذاهامو توی زودپز درست میکنم قرمه سبزی و قیمه و آبگوشت و خلاصه هرچی که گوشت و حبوبات داشته باشه یکی دو بار عجله ای مرغ هم توش پختم! یعنی یکی از وسایلیه که زیاد ازش استفاده میکنم و باهاش رفیقم!!!

نسیم

خداییش با 20 تومن خوب این همه پیتزا پختی...... افرین به زنداییت که این کتابترو فقط نخونده توی زندگیش عملیش کرده.. غصه الکی نخوریا....حیف تو نیست...

لوسی

کلی نوشتم پرید.. خیلی خودتو درگیر بحثا و ناراحتیشون نکن.. مخصوصا وقتی خودت ناراحتی تلاش نکن زودی آشتی کنن.. پدر و پسرن با هم کنار میان.. وقتی یه نفر با کارش یا حرفش مارو ناراحت میکنه.. خیلی تلاش نمیکنم زودی آشتی کنیم باهاش.. باید بفهمه ناراحتیم تا کارشو تکرار نکنه.. البته اولا اینجوری نبودم .. امیدوارم پدر شوهرت رویه ش عوض شه.. واقعا سخته نخواد پشت پسرش باشه و حمایتش نکنه