غیبت نکن دخترم !

سلام . نیشخند طبق معمول یادم نمیاد چیا گفتم و چیا نوشتم . برم بخونم بیام ببینم تا کجا حرف زدم نیشخند

خوب از یک شنبه بگم که هیچی یادم نیست نیشخندخنده فقط یادمه شام کو کو سیب زمینی در فر درست کردم که اینبار سیب زمینی ها رو پختوندم  و بعد کوکو سیب زمینی درست کردم توی فر که زیاد خوب نشد . یعنی مثل دفه ی قبل نشد . به خاطر همین فهمیدم دفه ی قبل که عکسش رو توی پست عکس مکس گذاشتم سیب زمینی هام خام بوده . 

شام که خوردیم بعدم خوابیدیم دیگه ! نیشخند

دوشنبه صبح  ساعت ده و نیم بیدار شدم . نیست بارون میومد اتاقم تاریک بود منم نفهمیدم که ساعت چنده . دیگه ده و نیم خودم پاشدم دیدم ساعت و ناراحت شدم . دوست ندارم این همه بخوابم ! بعدم ناهار پلوی مخلوط به سبک تمشک بانو درست کردم . اینطوری که سیب زمینی خورد کردم و سرخ کردم بعد توش کمی لوبیا (‌لوبیا پلویی ) اضافه کردم بعد سویا و بعد یه گوجه  و سیر رنده شده ، در اخر هم فلفل دلمه ای خورد شده و رب و ادویه !‌ اگر نخود فرنگی هم پیدا میکردم میریختم . بعد هم که قشنگ رب سرخ شد و رنگ داد توش برنج خیس شده ریختم و با هم جوشید و آب برنج تموم شد و درش رو گذاشتم که دم بکشه ! 

ناهار که خوردیم شاهتوت گفت دلقک گفته هویج گرفتیم آب هویج گیریتون رو بیارین که آب هویج بخوریم . دیگه حدود سه و خورده ای  اول وضو گرفتم و بعد حاضر شدم و آب میوه گیری رو زدیم زیر بقل و رفتیم خونه مادرشوهر . توی راه رفتیم یه جا که کاموا بگیرم که همه جا بسته بود . خونه مادرشوهرم با چای و سیب و انار پذیرایی شدیم و بعدم که شاهتوت رفت بچه ها رو از مدرسه بیاره ببره خونشون و اومد و خیار هم اومد ! خیار رفته بود چند تا تالار ببینه که امسال دیگه عروسی کنند . آب هویج هم گرفتیم خوردیم و بعد مردا رفتن یکی دو تا تالار دیگه ببینند . 

این بین من چون عمه شاهتوت گفته بود که برای عروسیه تربچه هر کی یه تیکه جهیزیه ش رو بگیره براش ! منم به مادرشوهرم گفتم گفت آره بابا گفته هر کی یه چیزیش رو بگیره بهتره چون شاید مادرشوهرش پولاشون رو بگیره از شون . منظور پولایی که کادوی عروسی جمع میشه . منم دیشب به تربچه گفتم آره مامانت اینطوری گفته حالا چی میخوای بگیریم برات کادو که یهو ترش کرد و رو به مامانش مادرشوهر غلط میکنه و من فلانش میکنم اگر پولامون رو بگیره و ما میخوایم پولای عروسی رو جمع کنیم و بریم شهری که شوهرم کار میکنه خونه بگیریم و فلان و فلان ‍! گفتم الان مادرشوهر میگه تمشک میخواست بین مارو بهم بزنه . بعدم رو به من گفت نه من از تو ناراحت نشدم از حرف مامان ناراحت شدم و بعدم گفت عمه هم گفته میخوام میز ناهار خوریت رو بخرم و من میز میخوام چیکار و بابام برام میخره و اصلن کادوشون رو نمیخوام و غیره ... من فهمیدم که پدرشوهر مخصوصا گفته که کادو بخرین که کمتر جهیزیه بخره و دختره هم راضی نیست و میگه پول بدین . منم تو دلم گفتم اصلن به من چه . بهتر . من حوصله ی گشتن ندارم که برم برای تو کادو بخرم . پولش رو میدم . کلن این خانواده ی شاهتوت اینا خیلی زرنگ هستند . سر عروسیه من هیچکدوم نگفتن وسیله برات بیاریم اما حالا برای دخترشون میگن کادو ببریم . کلن در همه صورت طرفداره فامیلای خودشونن . خلاصه وقتی تربچه اینو گفت من هیچی نگفتم ! 

بعد من رفته بود توی اتاق که پیازچه گفت تمشک من یه چیزی ازت بپرسم راستش رو میگی . گفتم بگم . گفت من با تو شوخی میکنم ناراحت میشی . فوری شستم خبر دار شد که من پیش دو نفر گله کردم از خواهرشوهرم و اونا حرفی زدن . گفتم که چطور کسی چیزی گفته ؟ گفت زندایی به بابا بزرگ گفته که تمشک اومده پیش من گفته که پیازچه با من شوخی میکنه من ناراحت میشم . پیازچه خیلی شوخی های بدی میکنه با تمشک و مسخره ش میکنه و اینا . گفتم من یادم نمیاد پیش اون همچین حرفی زده باشم . یه بار که بهم گفتی کله پوک ناراحت شدم از دستت اما یادم نمیاد در مورد چاقی پیش اون چیزی گفته باشم . اون خودش بدتر تیکه میندازه به من که . که پیازچه گفت آره یه بارم نشست اینجا گفت تمشک خودش تنبله و نمیره روی تریدمیل تا لاغر بشه ! گفتم جدی اون خودش گفت ؟ خسته نباشه خودم که میگم من تنبلم . 

خلاصه خیلی ناراحت شدم . مادرشوهرم اومد و گفت آره پیازچه میگه من تمشک رو بیشتر از تربچه خواهرم دوست دارم که پیازچه گفت دروغ میگه ها ! خنده

آخه من اونور خیلی خوبم . کلن که من خیلی خوبم نیشخند بی زبون و آروم . یعنی هیچی نمیگم کلن . 

حالا اینو داشته باشین که دوباره مادرشوهر گفت همین زندایی رفته به مامان بزرگ گفته که شاهتوت گفته من دیگه نمیرم خونه بابام تا آخر عمرم نمیرم خونه ی بابام و زنمم نمیزارم بره و نمیبرمش ! گفتم اون گفته ! گفت آره  ! گفتم راستش شاهتوت گله کرد از باباش پیش دایی و زنش اما نمیدونم اینو گفت یا نه . بعدم زندایی گفت نه ما به هیچ کس نمیگیم و اصلن حرف از ما بیرون نمیره ! 

آی داغ کردم آی داغ کردم . پیازچه گفت روبه رو کن باش بعد گفت ول کن چون بابا بزرگ گفته هیچی نگو اما ببین چی گفته !‌

فهمیدم این زنداییه میخواد بین مارو خراب کنه . گفتم اتفاقا اون خودش کلی حرف زد از جاریش و اینا اما من به هیچ کس نگفتم !‌گفت آره به اون که خیلی حسودی میکنه ! و پشت سرش حرف میزنه و اینا !‌

اصلن انگار آب سرد ریختن روم . آخه وقتی قرار شد حرف از بینمون بیرون نره چرا رفته گفته . اونم به مامان بزرگ و بابا بزرگ شاهتوت که هیچی تو دهنشون بند نمیشه . هیچی !‌

به مامان شاهتوت گفتم شاهتوت با باباش قهر بود یه حرفی زد اما خون خون رو میکشه . پدر و پسرن و دعوا میکنند و آشتی میکنند اما چرا اون باید بره بگه !‌ مادرشوهر گفت اتفاقا خیلی خوشحال بود شما نمیاین خونه ی ما ! 

 

دیگه مردا اومدن و حرفامون نصفه موند !‌ اما فهمیدم که زنداییه داره از آب گل آلود ماهی میگیره . 

دیگه مردا اومدن و شام هم تن ماهی خوردیم !! خنثی خودشون مهمون دعوت میکنند و جلوش تن ماهی میزارن . مام خوردیم !‌اتفاقا شاهتوت خیلی دوست داره تن ماهی ! بعد شام هم اومدیم خونه دیگه ! 

 

مامانم میگه به زنداییش زنگ بزن بگو من پیش تو حرف زدم تو هم حرف زدی . من به هیچکس نگفتم ، تو هم نباید به هیچ کس میگفتی . خوب بود منم حرفاتو میگفتم ؟! قرار بود حرف از بین ما بیرون نره ! اتفاقا شاهتوت هم میگه بگو اما خودم میترسم دوباره دعوایی بینشون پیش بیاد و بقیه حرفامم بره بزنه ! نیشخند تصمیم گرفتم دیگه پیشش حرفی نزنم ! فقط شنونده باشم ! آدم اینقد عقده ای و بیشعور . کلن چون خودش باباش خیلی گیر بوده روش حالا به پیازچه حسودیش میشه و میخواد یه طوری اون رو بد کنه بین همه ! 

من فکر میکردم من حسودم . اما دیدم من حسود نیستم ! من فقط میگم چرا من نداشته باشم اما اون کلن حسودیش اینطوریه که میخواد خراب کنه طرف رو . تاحالا کلی به من تیکه انداخته و من هیچی نگفتم !‌ اما تصمیم گرفتم مثل خودش باشم . بی ادب ! 

دیگه اومدیم خونه ! 

حالا یه چیز دیگه . برادرشوهرم یه روز اومد خونه ی ما که از فروشگاه 5040 خرید کنه . اتفاقا دو تا چیز خرید یکی به نام مادرشو و یکی به نام خودش . بعدم براشون اومد وسایلاشون . نیتش شرکت توی قرعه کشیش ماهی هفت میلیون بود ! حالا دیشب بهش زنگیدند که فلانی اگر خریدت توی شهریور بوده تو قرعه کشی شرکتت نمیدیم . دوباره امروز اومد که خرید کنه اما جالبه تمام جنسای زیر 30 تومن رو برداشته بودن و نوشته بودن ناموجود ! 

بعدم هزینه پیک رو از 6 تومن به 8 تومن بالا بردن ! یعنی همه جوره د.ز.د.ی ! 

میتونی همین امروز قبل از قرعه کشی برین توی سایتش و ببینن جنسای زیر 20 تومن ندارن اصلن ! همه 28 به بالا و ایناست . 

/ 29 نظر / 2 بازدید
نمایش نظرات قبلی
Eli

aslan dOost nadaram ta in had narahat bashi, midoOnam baraye hamamoOn ye seri namolayemat pish miyad ama badesh mifahmim ke vaghean arzesh nadare narahat bashim o khodemon ro azyat koOnim pas bikhiyal shad bash Jiiiiigar:-* vaghean doOst daram hamiiisheye hamishe ghavi bashi o khoOshhal:-)

هیلا

چرا تمشکییییی چی شدییییی عزیزززززممممم

تبسم

چي شده تمشك؟ نگرانم كردي عزيزم

ملودی

سلام.خوبی.راستش نمیخام درباره این پست جدیدت بنویسم چون دیدم نظرات غیرفعاله حتما نمیخای راجع بهش صحبت کنی فقط درباره خودم بگم من دیشب خیلی دلم گرفته بود و بهفکرت افتادم که بیام برات کامنت بزارم و درددل کنم . ولی الان دیدم اینجوریه بیخیال شدم . تمشکی جون من نمیدونم این غمت برای چی هست که هرچی هست انشالله زود زود برطرف بشه . ولی من از خودت یادگرفتم که گفتی اینجور وقتا بیام بنویسم . حالا حتما نباید تو وبلاگ درج کنم . من الان هروقت ناراحت هستم میام تو ورد مینویسم بعد از اول میخونمشون . بار اول و دوم شاید گریه کنم ولی بعد اروم میشم و وقتی پاکش میکنم انگار ازذهن و قلبم هم پاک میشه.سوره ی والعصر بخون و به طرف قلبت پوف کن خیلی خوبه.امتحان شدست.فک کن این غمت مثلا سال دیگه همین موقع بازمبه اندازه الانت بزرگ و مهم هست.باور کن گذشت زمان خیلی وقتا به ادم ارامش میده

مونا مونا

واااااااااااااای تمشک این زن دائیه چقدر عوضیه. (ببخشیدا البته) خوب همین شد تجربه که دیگه جز احوال پرسی چیزه دیگه بهش نگی.یه سری آدما همین جورن. ذاتا پستن. خودشونو بهت نزدیک می کنن بعد که باهاشون درد دل کردی بر علیه ات استفاده می کنن. از این به بعد حواستو بیشتر جمع کن

بانوی بهاری

سلام تمشکم خوبی؟ خدا بد نده گلم چرا گریههههه؟!! خدا را شکر که بهتریییییییی [قلب]

ازاده

عصرت بخير تمشك خوبي،چي شده؟؟از ديشب كه پستت رو خوندم خيلي نگرانت شدم[گل]قلبم اومد دهنم چرا ديگه ننويسي...؟؟[گل]

خانم خونه

سلام عزیزم خوبی؟بهتری؟ ان شالله که اتفاق بدی نیفتاده که اونجوری شدی!یه خبر به ما بده نگرانیم ها خواهر

تنسگل

زنداییه چ آدم داغونیه ها...اصلا دیگه تحویلش نگیر.....بعدن دیگه ازین پستای خدافظی نذاریا...دلم میگیره...تو بری منم میرم

نسیم

دوست جون کجایی..خوبی؟