زندگینامه 8

روزی که علی میخواست بیاد خونمون و به من درس بده هیچوقت یادم نمیره . فکر کنم اون وقتا ارایش نمیکردم . شایدم فقط یه پنکک و روژلب میزدم یادم نیست . اما یادمه یکی از بهترین لباس هامو پوشیدم و اتفاقا روسری هم سرم کردم و  اتاقم مرتب کردم و به مامان سپردم فلان خوراکی هارو برامون بیاره و منتظر علی شدم . مامان چند باری بهم گفت یادت باشه در اتاق رو نمیبندی . هرچیم من گفتم بابا  جان سرو صدا میاد تو اتاق و حواسم پرت میشه قبول نکرد .

علی اومد و ما رفتیم توی اتاق و درم نبستم . یکم درس کار کردیم و الحق که خوب درس میداد . یکی دو باری در حال درس دادن دستم رو گرفت و اما من با چشم و ابرو بهش فهموندم که هر لحظه امکان داره مامانم بیاد توی اتاق . خلاصه که چند جلسه ای به این منوال گذشت و رابطه ی من و علی در همین حد موند اما توی همون روزها بود که شهرام ازم خواستگاری کرد . یعنی به گفت که میخواد با من ازدواج کنه و درسش که تموم شد میاد جلو . و من هم دیدم چی بهتر از این که همسرت دکتر باشه . با اینکه با خیلی از رفتارهای علی مشکل داشتم اما قبول کردم .

  اخرین جلسه هم که خواستم بهش دستمزد کلاساش رو بدم قبول نکرد . یادمه پول رو از مامان گرفتم و دادم بهش که با دستش دستم رو داد اونور و من دیدم که چشمای مامانم 4تا شد که چرا دست من رو لمس کرده ...

خلاصه هزینه ای هم از من نگرفت .

روزها راجع به این حرف میزدیم که میگفت نمیخواد زیاد جهیزیه بیاری چون من خودم خونم وسایل دارم . یا مثلا در مورد اینکه بعد از ازدواج کجا زندگی کنیم و ازینجور حرفا میزدیم . چه حرفای شیرینی که قند توی دلم آب میشد . من یه دختر 16 ساله ی ساده...

توی همون زمانا بود که من اصرار کردم به آزاده که میخوام شهرام رو ببینم . آزاده هم که دختر خیلی ریلکسی بود یه روز توی زمان امتحانای ترم دوم بود که از دانشگاه که اومد زنگ در و زد و گفت شهرام اینجاست اگر میخوای ببینیش بیا بیرون . جالبه اون روز بابامم خونه بود و البته خواب بود . منم روزی یه مانتو پوشیدم و رفتم دمه در . فکر میکنم جزو بد ترین روزهای زندگیم بود . دیدن شهرام برای اولبن بار !!شهرام تیشرت تنگ و شلوار جین پوشیده بود . دیدمش و حرص خوردم از این همه وقاحت . یه سلام کوتاه کردیم و من هی زیر لب نق میزدم و دندونامو به هم فشار میدادم . بعد از یک دیقه هم خدافزی کردم و اومدم تو خونه . دلم نمیخواست دیگه ببینمش . مبارک آزده خانوم باشه . البته دروغ نگم خوش تیپ و خوش هیکل بود . شاید به خاطر همین حرص میخوردم و با علی مقایسه اش میکردم .

امتحاناتم تموم شد و علی هر روز از دانشگاه و دوستاش صحبت میکرد و کم کم داشت روش باز میشد و میگفت بابک دوست دانشگاهیش شب رو تا صبح با دوست دخترش توی خونه یکی از دوستاش خوابیده . و وقتی من میپرسیدم چرا و چطوری ؟ میگفت دوست دخترش به خانوادش گفته شب میخوام خونه دوستم بمونم .و شب تا صبح خونه بابک خوابیده بود  . و وقتی من پرسیدم خوب حالا چیکار کردن مثلا میگفت هیچی فقط پیش هم خوابیدن بدون لباس . فقط میخواستن همدیگرو بشناسن . من به روی خودم نمیاوردم . اما هر روز بر تعداد دوستاش که با دوست دختراشون چه کار ها که نکرده بودن افزوده میشد و من نمیفهمیدم منظور علی چیه!! تا اینکه یک روز صبح تا شب جواب زنگ های من رو نداد . من کلی نگران علی شدم . هر چی به خونه و موبایلش زنگ میزدم جواب نمیداد  . وقتیم که فرداش جواب زنگم رو داد گفت که کتابخونه بوده . باور میکنین من اون روز هزار تومن نذر کردم که علی سالم باشه جواب زنگم رو بده که وقتی جوابم رو داد هزار تومن انداختم صندوق صدقات . و دقیقا نمیدونم بعد از اون چی شد . فقط یادمه کم کم جوابمو نداد و آخرشم گفت بابام گفته باید با دختر خانوم قادری ازدواج کنی . چه حرف مسخره ای که من باورش کرده بودم و باز هم تنها شدم  . تنهاتر از قبل . من  بعد از اینکه آزاده اون رفتار رو بام کرد شخصیت وابسته تری پیدا کردم و وقتی علی رو دیدم و خودش حرف از ازدواج زد بهش وابسته شدم. باورکنین اوایل علی کلی التماسم رو میکرد تا باش دوست صمیمی باشم اما اواخر اونطوری منو گذاشت و رفت و من تنهاتر از همیشه شدم . .. 

/ 7 نظر / 3 بازدید
شیت ویت

درود یعنی فقط یه دختر دهه شصتی میتونه انقد تو 16سالگی ساده باشه حتی اگه پایتخت نشین باشه

فاریا

در حین درس دادن علی ازت خواستگاری کرد نه شهرام ... درستش کن [نیشخند] ــــــــــــــ ا عجب پسری بوده ها همون بهتر خودش رفت ... والا ینی چی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

اسکارلت

چه سخته واقعا گذروندن زندگی و خاطرات تلخ مخصوصا دیدن آزار از عزیزان... خواهرت چطور تونست باهات اینکارو بکنه!!!! درکت میکنم عزیزکم[گل]

نی نی

علی ازت خواستگاری کرد نه شهرام..[نیشخند] اشتباه تایپ کردی [نیشخند] همون بهتر که علیه رفت..چقدررر پسرا دیو سیرتن بعضیاشون [عینک]

تابان

[خنثی] اصن همه ی همسن و سالای ما همینجوری گلمغز بودن.... زودتر بقیه شو بنویس دیگه خواهر....

خانم خونه

عزیزم خودت که میگی چه جوری بوده واسه همین ول کرده رفته دیگه قربون اون دل پاکت برم من