اگر من بگم الان دارم از شرکت اپ میکنم باور میکنین ؟

حتمی فکر میکنین دکتر برای  سیستم منم نت وصل کرده یا شایدفکر میکنین مهندس بهم پسورد داده که باش وصل بشم نت اما اشتباهه

خودم الکی یه پسورد زدم و درست شد حالا نمیگم که پسوردش چی بود که شمااستفاده نکنین

الانم دارم با گوشیم اپ میکنم که خوب هنوز با کیبوردش راحت نیستم اگر غلط املایی دیدین بر من خورده نگیرین

هنوز فرصت نشده کامنتای پست قبل رو تایید کنم اونقدر از کشفم خوشحال شدم که زودی اومدم بگم بهتون .فک کنم اگر خودشون پسورد میدادن بهم اینقدر خوشحال نمیشدم

فکر کنم الان خودم بزنگم با شاهتوت اشتی کنم اینقدر من خوشحالم

:دی 

فکر میکنین حرومه من بهشون نگفتم و دارم استفاده میکنم از نتشون. به خثا هنوز هیچی دانلود نکردم فقط وبلاگ میخونم و اینا