حالا که ما رفتیم بلاگ اسکای سرعت پرشین بلاگ عالی شده !!! من اینجا رو بیشتر دوست دارم خوب . 

خوب چرا آدم رو در شرایط انتخاب قرار میدید خوب !!! ای بابا !!!!! 

اونطرف آپ شدا