قرار بود دیروز بریم تئاتر طنز . و رفتیم . 

قبلن دو تا تئاتر طنز رفته بودم . یکیش با من ب.خ.ون بود که من خیلی دوسش داشتم . از کارای آقای سع.ید خا.ک.سار بود . خیلی خوب بود مخصوصا که انرژی خیلی زیادی به من داد و احساس کردم بعد تئاتر تمام انرژی های منفیم خارج شد . بیشتر به خاطر این دوست داشتم که آهنگ هایی که من دوست داشتم رو میخوندن ! آهنگ های قم.یشی و خلاصه همش داشتن میرقصیدن و میخوندن و بیشتر خوندناش که واقعا قشنگ میخوند من رو گرفت و واقعا حس خوبی بهم داد . 

یه تئاتر دیگه رفتم که یادم نیست اسمش چی بود اما خیلی مزخرف بود . بیست دقیقه اول ما همینطوری نشسته بودیم فقط . اصلن نه لبخندی نه هیچی . 

و این یکی اسمش قه.وه خا.نه ی زر.ی خانوم دو بود !‌ خیلی خندیدیم اما خوب زیاد توش خوندن نداشت. نه اینکه اصلن نداشتا اما خوب کمتر میخوندن ! ولی در هر صورت خوب بود و کلیییی خندیدیم ! بیشتر تحت تاثیر جو بودیم فکر کنم . این یکی کار آقای بهز.اد مح.مدی بود ! دستشون درد نکنه !‌

 

خلاصه دیشب در حال تئاتر دیدن بودیم . خیلی خوب بود . شام هم همونجا وقتی آنتراک دادن خوندیم . 

این پست چیز خاص دیگه ای نداشت ! همین بود . الانم خونه ی مامانمم . هنوز خونه پیدا نکردیم و باید پونزده روز دیگه خونه رو تحویل بدیم ! 

ماچ