اومده بودم کلی از روزمرگی هام بنویسم . از امروزم و کارام . اما الان وقتش نیست . یعنی دیگه حوصله ندارم . فقط این لینک رو همین امشب ببینین خوب ؟

مریمی یه راهکار داده برای افزایش روزی که همین امشب باید انجام بدیم

من خیلی مدیون مریمی هستم . اینم لینک

ماجراهای مریمی