سلام . بله . مهمانی اوکی شد برای امشب !!

اون شب که خونه مادرشوهرم بودم ، مادرشوهر گفت مام بعد از شام میایم خونتون . فقط دایی شام خونتون باشه که من گفتم نه .. شمام بیاین برای شما که مادرشوهر گفت نه برای شام نمیام !! حالا دیشب پدرشوهر زنگید که مام برای شام میایم خونتون !!! اینطوری حدود ده نفر میشیم ...

اون مرغایی که پدرشوهر برامون خریده بود و منتش موند رو سرمون و رفتیم چند روز خونه ی مادرشوهر آشپزی کردیم رو حالا خودشون میخوان بیان بخورن !!!‌ای بخشکی شانس ! هم منت رو سرمون بود و مطمئنم الان کل فامیلاشون میدونن هم چند روز کار کردن برای من شد و حالام که به کامه خودشون تموم میشه . 

منوی پیشنهادی من سالاد الویه + زرشک پلو با مرغ + فسنجون + سبزی خوردن + ماست و خیار + نوشابه + ژله رولی بود که شاهتوت گفت فسنجون رو حذف کن ! 

میخواستم یه خورش دیگه درست کنم مثل قورمه سبزی اما دیدم هر وقت مادرشوهر اینا اومدن خونمون قورمه سبزی درستیدم . البته زرشک پلو با مرغ هم درستیده بودم اما خوب به جز مرغ چیز دیگه ای نداریم . البته یکی دو بسته گوشت خورشتی و یکی دو بسته هم چرخ کرده دارم اما شاهتوت گفت همون مرغا رو درست کن .. حالا جالبیش اینه تا همین الان دقیق نمیدونم تعداد مهمونام چقدره !!

آخه باباش زنگیده و به شاهتوت گفته میایم و شاهتوتم چون اون لحظه داشت تی وی میدید نپرسیده چند نفرن . اینقدر درک ندارن که من میخوام شام درست کنم . باید به من بگن ! 

 

خوب به نظرتون منو چطوره ؟ اگر فکر میکنین تغییری توش بدیم بهتره تا قبل از ساعت 4 عصر امروز بگین که دیگه من کارامو بتونم انجام بدم. 

 

اگر یادم بمونه از غذاها عکس میگیریم . البته اگر یادم بمونه . برای میوه هم گفتم هندوونه میدیم و آجیل هم احتمالن بیارم براشون . بستگی به شاهتوت داره که چی بگه . 

از الان احساس خستگی میکنم . والا من هر چی به فامیلام میگم بیاین خونمون هیچکدوم نمیان !! میگن شما تازه ازدواج کردین و باید پولاتون رو جمع کنین اونوقت من تاحالا سه چهار بار فامیل شوهر رو مهمون کردم !!! 

نیشخندمشخصه مهمون گریزم ؟

 

دیروز شاهتوت جارو برقی و طی کشید امروزم میخوام شستن دستشویی رو بندازم گردنش اگر قبول کنه .

خلاصه که من سرم شلوغه . دعا کنین همه چیز اوکی بشه . آمین . فعلن خدافزی . ماچ