سلام . خوبین ؟ میدونین چیه ؟ واقعا من به اینجا مثل یه دانشگاه نگاه میکنم . تا مشکلی پیش میاد اولین جایی که میگم زودی برم و مشکلمو مطرح کنم اینجاست . میدونین چرا ؟ چون مامانم همیشه و بیشتر اوقات حق رو میده به شاهتوت واسه همین به اون بگم خودم محکوم میشم . آزاده هم روشن فکرانه نگاه میکنه به قضیه و میگه تو باید روشن فکر باشی و شوهرت رو آزاد بزاری . رو این حساب اینجا مطرح میکنم . اینطوری هم تعداد زیادی جواب میگیرم و حتی اگر تقصیره خودم باشه وقتی میبینم ده نفر گفتم تقصیره تو هست بیشتر مطمئن میشم که خوب پس واقعا تقصیره منه . حالا سوالم . 

دوست صمیمی شاهتوت از شهرشون اومده اینجا و امشب زنگید به شاهتوت که بیا با هم بریم شمال مجردی . شاهتوت هم گفته بیا به خانومم بگو . من گوشی رو گرفتمو دیدم دوستش اینطوری گفت ، گفتم بهتون خبر میدم . بعدش با خودم گفتم نهایت میرم خونه مامانم اینا و میزارم شاهتوت دو روز بره مسافرت بعد دیدم من اگر میخواستم با خواهرم دو سه ساعت با یه اکیپ بریم بیرون شاهتوت گفت نه . اونوقت من بزارم شاهتوت با دوستاش بره مجردی شمال اونم دو روز ؟ بهش گفتم که تو باید خودت به دوستت میگفتی من دیگه متاهلم و سفر های مجردی نمیام . 

بعدم گفتم هر طور خودت صلاح میدونی . من نمیگم نرو . نه میگم برو . خودت دیگه مرد شدی میتونی تصمیم بگیری بهترین راه چیه . 

بعد به دوستش اسمس داد که اگر فردا صبح میریم و شب بر میگردیم من میام اما اگر دو روز بخوایم بمونیم نمیتونم بیام .که دوستشم گفته بود اومدم تهران میام پیشت قهقهه

یعنی یه روزه نمیرن . البته دوستش میگه من میخوام برم خدمت واسه همین میخواست بره مسافرت قبل از خدمتش . 

راستش یک بار گذاشتم صبح با دوستاش رفت جاده چالوس و شب برگشت . اون زمان عقد بودیم اما قرار بود وقتی رسید به من اس بده . تا 4 صبح نرسیده بود خونه شون . بعدم که اومده بود یادش رفته بود اس بده و فردا صبحشم رفته بود دنبال یه کاری برای باباش و هر چی میزنگیدم جواب نمیداد . من اینقدر نگران شدم که دیگه زنگیدم به مامانش که گفت اره دیشب اومدن و الان رفته دنبال کارای بابا . یعنی در حدی عصبانی شدم که حد نداشت نیشخند جمله بندیم تو حلق دشمنم . 

خلاصه الان میخوام از شما بپرسم جای من بودین چیکار میکردین ؟ یعنی شما به شوهراتون یا شوهرای احتمالیتون یا اصلن دوست پسراتون اجازه میدین مجردی برن مسافرت ؟ 

مرسی که هستین . عاشقتونم . با گزارش این چند روز میرسم خدمتتون در آینده انشالله