سلام

همهذچی بهم ریخته

قرار بود یک شنبه مبل و میز ناهارخوری و سرویس خواب و همه چی رو تحویلم بدن که نامردا امشب ساعت ده نصفه و نیمه تحویل دادن،  جالباسی و جا کفشیدو دوتا از صندلی بنفشام رو ندادن

چرا

چون حاضر نبوده! انشاللهذفردا حاضر بشه

فردا بعدازظهرم میخوام جهیزیه رو نشون بدم

ذیگه تا الان داشتیم کار میکردیم ، الانم بخوابم صبح پاشم برم حموم و پیش به سوی خونم که یکم سر و سامونش بدم برای بعدازظهر

ماه..واره رو هم وصل کردیم مبلارم چیدم تازه یادم افتادهتشک تخت ندارم

اوناییم که مبلارو اوردن پونصد هزار تومن کرایه بار گرفتن از ما نامردا

دوتادکارگراش نفری صدو پنجاه مینی خاورم دویست!  

وا..  خیلی ناراحتم که دارم از مامتنمینا جدا میشم، روزی هشصد باردبقض میکنم، فکر کنم تا اخر عمرمم نتونم زحماتشونو جبران کنم

برای مامانذو بابام دعا کنین بچه ها

ارایشگاهم اوکی کردم. اول میخواستم خودم موهامو رنگ کنم اما الان پشیمون شدم، میخوام رنگ تیره بزارم و فردایذعروسی که پاتختیه هایلایت کنم حالا چه رنگیشو نمیدونم

دیگه نمیخوام ملاحظه پدرشوهرم رو بکنم

اگر فردا برسم یه پست خوب میزارم

خیلی سرم شلوغه

الانم با گوشیم پست میزارم واسه همین کلی غلط دارم، شرمنده.