امروز ظهر لپتاپم خوب بود . مشکلی نداشت بعد الان که روشنش کردم صفحه ش مشکل پیدا کرده 

یه جورایی رنگاش قاطی شده !!! 

قاطیم نه ها . یه جوری شده !! مثلن الان صفحه ای که دارم توش مینویسم رنگش شده آبی !!! ناراحت

خیلی ناراحتم . چند بار ری استارت کردم . حتی با سیف مود هم روشنش کردم اما درست نشد !!! گریه

حتی دقت کردم آهن ربا هم کنارش نیست که بگم به خاطره اونه

لپ تاپم تازه یک سالش شده نگران

مارکشم ایسوز هست !! 

من خیلی ناراحتم گریه

تازه اومدم یه سری کامنتای مونده رو جواب بدم که اینطوری خورد تو ذوقم 

هر کی بلده بگه چیکار کنم درست شه 

من سی دی هایی که داشتم رو آوردم اما سی دی مبنی بر کارت گرافیک ندارم که دوباره نصب کنم البته که فکر نکنم از کارت گرافیکش باشه . آخه سرعت صفحه ش مشکلی نداره . فقط رنگاش قاطی شده گریهگریه

البته فکر کنم گارانتی داشته باشه . اما الان من چطوری ببرم گارانتی آخه ؟

من لپتاپم رو میخوام افسوس

امشب برای لپتاپ منم دعا کنین باشه ؟ گریه تا فردا اگر اگر اگر شاهتوت خان افتخار بدن بیان ببریمش درستش کنیم ...

میترسم من خونه نبودم کسی ضربه ای بهش زده باشه ! اما هیچ کس قبول نمیکنه . یعنی میگن ما کاریش نکردیم گریه