سلام. خوبین ؟ این لینک رو حتمن ببینین ... اگر چه به آدرس قبلی دوست خوبمون من و حاجی وبلاگ ساخته اما این پستش خیلی خنده داره ... بازم میگم حتمن ببینین 

اینجا 

دیروز توی برنامه ی به خانه برمی.گردیم چای س.بز  لاغ.ری   تیم.ا  رو تبلیغ میکرد . میگفت نیم ساعت قبل از هر وعده غذایی میخوری . روش دم کشیدنشم خیلی راحته ... ماهی 3 تا 7 کیلو کم میکنی ... خودش که خیلی تعریف میکردم و اینکه چون توی رسان.ه ی مل.ی پخش میشد من گفتم شاید واقعا نتیجه میده ... درضمن گفت چای طبیعی لاهیج.ان هست .. آدرس سایتشم اینه  هر بسته هم 25 تومنه انگار ... به نظرتون بگیرم ؟ خوبه نه ؟ بگیرم؟ من رو که میشناسین من اهل باشگاه رفتن و پیاده روی نیستم . ایروبیکم یک ماه رفتم و چون اولش میگن حتمن باید ده دیقه بدوی من از دویدن بدم میاد چون نفس کم میارم و کلن هم خوشم نمیاد خوب ...