سلام 

این لباس عروس رو ببینین ? اگر باز نشد اینم هست 

با یکمی تغییرات من خیلی ازش خوشم اومده . البته از مدل دامنش بیشترا ... بالاش یکمی زیادی بازه که یه فکری به حالش میکنیم ... 

 

پیشنهاد میکنم اینجا رو بخونین